อ้างถึงประกาศ ณ วันที่ 6 พฤษภาคม 2563 เรื่องการเดินทางกลับของนักเรียนในโครงการ ณ ขณะนี้ เอเอฟเอส ประเทศไทย ขอเรียนรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินการเพื่อนำนักเรียนในโครงการประเทศต่างๆ รวมทั้งประเทศอาร์เจนตินากลับประเทศไทย ดังนี้

1. เมื่อเอเอฟเอส สากล เอเอฟเอส ประเทศไทย และเอเอฟเอส อุปถัมภ์ทั่วโลก ได้มีการประเมินสถานการณ์บริหารวิกฤตและความเสี่ยง ของสถานการณ์โควิด-19 โดยพิจารณาให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของนักเรียนสูงสุด จึงได้ตัดสินใจยุติโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนทุกประเทศ นับตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2563 เอเอฟเอส ประเทศไทย ไม่ได้นิ่งนอนใจ และตระหนักดีถึงความห่วงใยของผู้ปกครองนับตั้งแต่มีการยุติโครงการ ได้ดำเนินการอย่างเต็มที่ในการประสานงานไปยังกระทรวงการต่างประเทศ สถานเอกอัครราชทูต และเอเอฟเอส ประเทศอุปถัมภ์ แสวงหาความเป็นไปได้ทุกวิถีทางเพื่อให้นักเรียนเดินทางกลับประเทศไทยได้โดยสวัสดิภาพและเร็วที่สุด ทั้งในช่องทางการบินพาณิชย์ และความเป็นไปได้ของช่องทางเที่ยวบินพิเศษ (Charter Flight) การดำเนินการเที่ยวบินพิเศษต้องมาจากหน่วยงานภาครัฐเท่านั้น หน่วยงานเอกชนไม่สามารถดำเนินการขอเที่ยวบินพิเศษได้

2. ปัจจุบันนักเรียนได้เดินทางกลับประเทศไทยโดยสวัสดิภาพแล้ว คงเหลือแต่นักเรียนในกลุ่มประเทศลาตินอเมริกา ซึ่งรวมทั้งประเทศอาร์เจนตินา ที่มีการประกาศปิดประเทศ (Lockdown) ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2563 และสายการบินยกเลิกเที่ยวบินทั้งหมด จึงไม่สามารถดำเนินการนำนักเรียนในกลุ่มประเทศลาตินอเมริกากลับได้ในทันที

3. ในระหว่างที่นักเรียนพำนักอยู่ในประเทศอุปถัมภ์นั้น นักเรียนทุกคนทุกประเทศได้รับความดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีจากครอบครัวอุปถัมภ์ เอเอฟเอส ประเทศอุปถัมภ์ และสถานเอกอัครราชทูตไทยในประเทศต่างๆ กรณีครอบครัวอุปถัมภ์ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจเนื่องจากการปิดประเทศ เช่น อาร์เจนตินา เอเอฟเอส ประเทศอุปถัมภ์ก็ได้ดำเนินการจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์ให้ใหม่ในทันทีที่ทราบข้อมูลจากนักเรียน

4. สำหรับนักเรียนในอาร์เจนตินา เอเอฟเอส ประเทศไทยได้ประสานงานกับกองลาตินอเมริกา กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ กระทรวงการต่างประเทศ และสถานทูตไทย ณ กรุงโบรโนสไอเรส นับตั้งแต่เดือนมีนาคมอย่างต่อเนื่องมาตลอดเพื่อขอจัดเที่ยวบินพิเศษ (Charter Flight) เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา เอเอฟเอส ประเทศไทย ได้รับแจ้งว่าขณะนี้สามารถดำเนินการจัดสรรเที่ยวบินพิเศษเพื่อนำนักเรียนไทยในอาร์เจนตินากลับถึงประเทศไทยได้ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 โดยเอเอฟเอส ประเทศไทย เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการซื้อตั๋วใหม่ของเที่ยวบินพิเศษนี้สำหรับนักเรียน 52 คน เป็นเงินทั้งสิ้น 218,400 USD หรือประมาณ 7,042,963.20 บาท

5. เอเอฟเอส ประเทศไทย ขอให้ผู้ปกครองมั่นใจว่าภายใต้สภาวะวิกฤตที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ทั้งหมดนี้ ตั้งแต่การเริ่มต้นระบาดของโควิด-19 เอเอฟเอส ประเทศไทย ตระหนักดีและห่วงใยเยาวชนในโครงการทุกคน จึงได้ทุ่มเทตั้งใจดำเนินการทุกวิถีทาง ประสานงานจัดเตรียมเอกสารต่างๆเพื่อประกอบการเดินทาง และปฏิบัติตามระเบียบที่รัฐบาลกำหนดอย่างเคร่งครัด รวมถึงรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆจำนวนมากในการจัดหาตั๋วเครื่องบินใหม่ เพื่อวัตถุประสงค์เดียวคือ ให้นักเรียนในโครงการทุกคนเดินทางกลับสู่ประเทศไทยได้อย่างปลอดภัยและเร็วที่สุดเท่าที่จะสามารถดำเนินการได้

6. สำหรับนักเรียนอีกจำนวน 19 คน ในประเทศที่ยังไม่สามารถเดินทางกลับได้นั้นได้รับการดูแลอย่างดีจากเอเอฟเอส ประเทศอุปถัมภ์ และเอเอฟเอส ประเทศไทย กำลังดำเนินการอย่างทุ่มเทเช่นเดียวกัน เพื่อจะนำนักเรียนกลับมาอย่างปลอดภัย โดยจะมีรายงานความคืบหน้าให้ผู้ปกครองทราบเป็นระยะต่อไป

 

เอเอฟเอส ประเทศไทย ขอขอบคุณผู้ปกครองที่ให้ความไว้วางใจ

 

มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ (เอเอฟเอส ประเทศไทย)

วันที่ 8 พฤษภาคม 2563