ประกาศสถานการณ์

ไวรัสโคโรน่า (โควิด-19)

วันที่ 6 พฤษภาคม 2563

เรื่องการเดินทางกลับของนักเรียนในโครงการ ณ ขณะนี้ เอเอฟเอส ประเทศไทย ขอเรียนแจ้งสถานการณ์ดังนี้

 

กลุ่มนักเรียนประเทศสหรัฐอเมริกาจำนวน 152 คน ซึ่งเพิ่งเดินทางกลับถึงประเทศไทยเมื่อวันที่ 17 และ 18 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา ได้ปฏิบัติตัวตามระเบียบรัฐบาลในการ State Quarantine ณ โรงแรม Ramada by Wyndham Bangkok Chaophya Park จังหวัดกรุงเทพมหานคร ครบตามกำหนด 14 วัน เมื่อวันที่ 2 และ 3 พฤษภาคม 2563 และได้เดินทางกลับภูมิลำเนาเรียบร้อยแล้ว

 

ในโอกาสนี้เอเอฟเอส ประเทศไทย กลุ่มผู้ปกครองและนักเรียนประเทศสหรัฐอเมริกา ขอขอบคุณกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ กระทรวงการต่างประเทศสถานเอกอัครราชทูตไทย และสถานกงสุลไทยประจำประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนนักเรียนเดินทางกลับประเทศไทย และขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทหารจากกองทัพบกและกองทัพเรือ  เจ้าหน้าที่จากกองควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานกับกระทรวงคมนาคม และเจ้าหน้าที่จากโรงแรม Ramada by Wyndham Bangkok Chaophya Park ทุกท่านที่ให้ความดูแลเยาวชนโครงการทุกคนในช่วง State Quarantine เป็นอย่างดี นอกจากนี้หน่วยงานราชการภายใต้การดูแลของกระทรวงคมนาคมยังให้ความช่วยเหลือด้านการเดินทางกลับภูมิลำเนาแก่เยาวชนบางส่วน ซึ่งมีขั้นตอนการดูแลจากเจ้าหน้าที่ภาครัฐ และเจ้าหน้าที่โรงแรมจนถึงภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพ

 

สำหรับกลุ่มนักเรียนที่ยังอยู่ ณ ประเทศอุปถัมภ์ จำนวน 71 คน คือ นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ณ  ประเทศอาร์เจนตินา อุรุกวัย โคลัมเบีย เปรู เม็กซิโก ปานามา และปารากวัย ขณะนี้เอเอฟเอส ประเทศไทย ยังคงประสานงานกับเอเอฟเอส ประเทศอุปถัมภ์ ทุกวิถีทางเพื่อให้นักเรียนเดินทางกลับประเทศไทยได้โดยสวัสดิภาพและเร็วที่สุด ในขณะเดียวกัน ได้ดำเนินการเรื่องเอกสารต่าง ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียนเดินทางได้ทันทีเมื่อประเทศอุปถัมภ์เปิดประเทศและสายการบินเปิดให้บริการตามปกติ อีกทั้งสถานเอกอัครราชทูตประจำประเทศ ครอบครัวอุปถัมภ์ อาสาสมัคร เจ้าหน้าที่เอเอฟเอส ประเทศไทย และเอเอฟเอส ประเทศอุปถัมภ์ ยังคอยติดตามดูแลช่วยเหลือความเป็นอยู่ของนักเรียนทุกคนอย่างสม่ำเสมอ ขณะนี้นักเรียนทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงดี

 

ในการนำนักเรียนเดินทางกลับสู่ประเทศไทย เอเอฟเอส ประเทศไทย ให้ความสำคัญสูงสุดในเรื่องของความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมโครงการทุกคน รวมทั้งปฎิบัติตามกฎระเบียบของรัฐบาลทุกประการ

 

 

 

 

มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ (เอเอฟเอส ประเทศไทย)

วันที่ 6 พฤษภาคม 2563