อ้างถึงประกาศ ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 เรื่องการเดินทางกลับของนักเรียนในโครงการ ณ ขณะนี้ เอเอฟเอส ประเทศไทย ขอเรียนรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินการเพื่อนำนักเรียนในโครงการที่ยังคงเหลือจำนวน 19 คนสุดท้าย จากประเทศในกลุ่มลาตินอเมริกากลับประเทศไทย ดังนี้

1. เมื่อเอเอฟเอส สากล เอเอฟเอส ประเทศไทย และเอเอฟเอส อุปถัมภ์ทั่วโลก ได้มีการประเมินสถานการณ์บริหารวิกฤตและความเสี่ยง ของสถานการณ์โควิด-19 โดยพิจารณาให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของนักเรียนสูงสุด จึงได้ตัดสินใจยุติโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนทุกประเทศ นับตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2563

2. ปัจจุบันนักเรียนประเทศต่างๆ ได้เดินทางกลับประเทศไทยโดยสวัสดิภาพแล้ว และนักเรียนกลุ่มประเทศอาร์เจนตินากำลังจะกลับถึงประเทศไทยวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 นี้ โดยเครื่องบินเที่ยวบินพิเศษ (Charter Flight) คงเหลือแต่นักเรียนในกลุ่มประเทศลาตินอเมริกา 5 ประเทศ ที่มีการประกาศปิดประเทศ (Lockdown) ปิดน่านฟ้า จึงไม่สามารถดำเนินการนำนักเรียนในกลุ่มประเทศดังกล่าวกลับได้ในทันที โดยมีรายละเอียดดังนี้

  • ประเทศปารากวัย ประกาศปิดประเทศตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2563 และขยายช่วงเวลาปิดประเทศจนถึงปัจจุบัน
  • ประเทศเปรู ประกาศปิดน่านฟ้า และการเดินทางทุกช่องทาง ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2563 จนถึง วันที่ 10 พฤษภาคม 2563 และมีแนวโน้มจะขยายระยะเวลาปิด หากสถานการณ์ยังไม่ดีขึ้น
  • ประเทศปานามา ประกาศปิดประเทศตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2563 และขยายระยะเวลาการปิดเรื่อยมา จนขณะนี้ประกาศปิดถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2563
  • ประเทศโคลอมเบีย ประกาศปิดประเทศตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2563 จนถึง วันที่ 25 พฤษภาคม 2563
  • ประเทศเม็กซิโก ไม่มีนโยบายปิดพรมแดน แต่มีการลดเส้นทางบินผ่านบางทวีป

3. เอเอฟเอส ประเทศไทย ไม่ได้นิ่งนอนใจ และตระหนักดีถึงความห่วงใยของผู้ปกครองนับตั้งแต่มีการยุติโครงการ ได้ดำเนินการอย่างเต็มที่ในการประสานงานกับกองลาตินอเมริกา กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ กระทรวงการต่างประเทศ สถานเอกอัครราชทูต และเอเอฟเอส ประเทศอุปถัมภ์ แสวงหาความเป็นไปได้ทุกวิถีทางเพื่อให้นักเรียนเดินทางกลับประเทศไทยได้โดยสวัสดิภาพและเร็วที่สุด ทั้งในช่องทางการบินพาณิชย์ และความเป็นไปได้ของช่องทางเที่ยวบินพิเศษ (Charter Flight) การดำเนินการเที่ยวบินพิเศษต้องมาจากหน่วยงานภาครัฐเท่านั้น หน่วยงานเอกชนไม่สามารถดำเนินการขอเที่ยวบินพิเศษได้ จำนวนผู้โดยสารต้องมีจำนวนมากพอที่จะจัดเที่ยวบิน และต้องมีเส้นทางบินมาถึงประเทศไทย

4. สำหรับประเทศเม็กซิโกที่ไม่มีนโยบายการปิดพรมแดน แต่เที่ยวบินพาณิชย์ที่บินผ่านยุโรปไม่เปิดให้บริการ หากต้องเดินทางขณะนี้มีเส้นทางเดียวคือบินผ่านน่านฟ้าประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งผู้โดยสารต้องใช้วีซ่าผ่านทาง (Transit Visa) และเนื่องจากการเดินทางผ่านเส้นทางประเทศสหรัฐอเมริกามีปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ ดังนี้

  • นักเรียนไม่มีวีซ่าผ่านทาง (Transit Visa) ต้องไปดำเนินการด้วยตนเองที่สถานเอกอัครราชทูต ประเทศสหรัฐอเมริกาในประเทศเม็กซิโก
  • มาตรการการเข้าประเทศสหรัฐอเมริกามีความเข้มข้น หากนักเรียนคนใดคนหนึ่งไม่ผ่านกระบวนการอาจถูกกักตัวหรือไม่อนุญาตให้เข้าประเทศ ได้
  • จะต้องมีการเปลี่ยนเครื่อง ที่เมืองลอสแองเจลิส และนักเรียนต้องออกนอกสนามบินเพื่อพักที่โรงแรม 1 คืน เป็นการเพิ่มความเสี่ยงสำหรับนักเรียน
  • ในการเช็คอินเพื่อออกจากสนามบินลอสแองเจลิส หากพบปัญหาเช่น นักเรียนมีไข้ เป็นต้น อาจทำให้นักเรียนติดค้างที่สนามบินได้

จากหลายๆปัจจัยดังกล่าว เอเอฟเอส ประเทศไทย มีความกังวลใจด้านความปลอดภัยของนักเรียน จึงประสานแจ้งกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อร่วมกันหาแนวทางอื่นที่เป็นไปได้ที่ปลอดภัยที่สุด โดยใช้เส้นทางบินผ่านยุโรป หรือตะวันออกกลาง ทั้งนี้เอเอฟเอส ประเทศไทยได้ประสานแจ้งกับผู้ปกครองถึงปัจจัยปัญหาดังกล่าวแล้ว และจะแจ้งให้ทราบเป็นระยะๆ หากมีความคืบหน้าเพิ่มเติม

5. ในระหว่างที่นักเรียนพำนักอยู่ในประเทศอุปถัมภ์นั้น นักเรียนทุกคนทุกประเทศได้รับความดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีจากครอบครัวอุปถัมภ์ เอเอฟเอส ประเทศอุปถัมภ์ และสถานเอกอัครราชทูตไทยในประเทศต่างๆ

6. เอเอฟเอส ประเทศไทย ขอให้ผู้ปกครองมั่นใจว่าภายใต้สภาวะวิกฤตที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ทั้งหมดนี้ ตั้งแต่การเริ่มต้นระบาดของโควิด-19 เอเอฟเอส ประเทศไทย ตระหนักดีและห่วงใยเยาวชนในโครงการทุกคน จึงได้ทุ่มเทตั้งใจดำเนินการทุกวิถีทาง ประสานงานจัดเตรียมเอกสารต่างๆเพื่อประกอบการเดินทาง และปฏิบัติตามระเบียบที่รัฐบาลกำหนดอย่างเคร่งครัด รวมถึงรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆจำนวนมากในการจัดหาตั๋วเครื่องบินใหม่ เพื่อวัตถุประสงค์เดียวคือ ให้นักเรียนในโครงการทุกคนเดินทางกลับสู่ประเทศไทยได้อย่างปลอดภัยและเร็วที่สุดเท่าที่จะสามารถดำเนินการได้

 

เอเอฟเอส ประเทศไทย ขอขอบคุณผู้ปกครองที่ให้ความไว้วางใจ

 

มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ (เอเอฟเอส ประเทศไทย)

วันที่ 10 พฤษภาคม 2563