เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563 ผศ.ดร.พิมผกา โพธิลังกา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการต่างประเทศ พร้อมด้วย อาจารย์อัจฉริยา ครุธาโรจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ และ ผศ.นิตยา มูลปินใจ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการต่างประเทศและสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำนักศึกษาทุนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมไทยระยะสั้นชาวเวียดนามจำนวน 5 คน เข้าพบนายเหวียน หาย บั่ง (Nguyen Hai Bang) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคม  นิยมเวียดนามประจำประเทศไทย

 

โดยการนำของคุณสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการบริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) ประธานสภาธุรกิจไทย-เวียดนาม และประธานมูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ (เอ เอฟ เอส) ประเทศไทย พร้อมด้วยผู้บริหารของมูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ (เอ เอฟ เอส) ประเทศไทย ณ สถานทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประจำประเทศไทย  กรุงเทพมหานคร

 

การเข้าพบเอกอัครราชทูตในครั้งนี้ เป็นการรายงานความคืบหน้าของการดำเนินโครงการ และรับฟังคำแนะนำจากท่านเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำประเทศไทย เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการในปีต่อไป และการพัฒนาโครงการต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการแลกเปลี่ยนการศึกษาระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  ซึ่งนักศึกษาชาวเวียดนามทั้ง 5 คน ได้รับทุนการศึกษาจากคุณสนั่น อังอุบลกุล ในการเข้าศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในหลักสูตรประกาศนียบัตรภาษาไทยระยะสั้นสำหรับชาวต่างประเทศ ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนเมษายน 2563 ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมไทยระยะสั้นชาวเวียดนามร่วมกับมูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ (เอเอฟเอส) ประเทศไทย

 

โอกาสนี้ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางและนักศึกษาทุนชาวเวียดนามทั้ง 5 คน ยังได้พบปะผู้บริหารและเยี่ยมชมสำนักงานมูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ (เอเอฟเอส) ประเทศไทย อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

 

 

 

ข่าวและภาพจาก: สภาธุรกิจไทย-เวียดนาม
 http://tvbc.or.th/detail_event.php?qno=768