ประกาศสถานการณ์

ไวรัสโคโรน่า (โควิด-19)

 

AFS Intercultural Programs ได้ประกาศเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2563 เวลา 16.00 น. ณ เวลาที่รัฐนิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา เรื่องการยุติโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนเอเอฟเอสทั่วโลก จากการตัดสินใจนี้ AFS Intercultural Programs ได้ประเมินจากการติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) อย่างใกล้ชิด รวมทั้งมาตรการการป้องกัน จากผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุข หน่วยงานรัฐบาลของแต่ละประเทศ และประกาศจากองค์การอนามัยโลก (World Health Organization) อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งหลายประเทศต่างเริ่มปิดสถานศึกษา ปิดการเข้า-ออกประเทศ และ บังคับใช้มาตรการการกักตัวอย่างเคร่งครัดมากขึ้น ทาง AFS Intercultural Programs จึงได้ตัดสินใจยุติโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนทั่วโลก สำหรับโครงการระยะหนึ่งปีภาคพื้นทวีปเหนือรุ่นที่ 58 (NH19) และโครงการระยะหนึ่งปีภาคพื้นทวีปใต้รุ่นที่ 59 (SH20) และให้สมาชิกทั่วโลกดำเนินการส่งผู้เข้าร่วมโครงการ ณ ประเทศอุปถัมภ์ กลับประเทศภูมิลำเนา AFS Intercultural Programs เชื่อมั่นว่าการตัดสินใจนี้ มีความเหมาะสมตามสถานการณ์ปัจจุบัน โดยให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมโครงการ อาสาสมัคร รวมถึงครอบครัวผู้เข้าร่วมโครงการและครอบครัวอุปถัมภ์

ทั้งนี้ เอเอฟเอส ประเทศไทย ได้ดำเนินการติดตามผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนอย่างใกล้ชิด ซึ่งในขณะนี้พบว่าผู้เข้าร่วมโครงการทั้งที่ยังอยู่ในประเทศอุปถัมภ์ และที่เดินทางกลับมาถึงประเทศไทยแล้วนั้นมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงดี สำหรับนักเรียนที่ยังอยู่ในประเทศอุปถัมภ์จะได้รับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่อาสาสมัครเอเอฟเอส ประเทศอุปถัมภ์ในการเตรียมตัวรับสถานการณ์นี้และเตรียมความพร้อมในการเดินทางกลับประเทศไทย

เอเอฟเอส ประเทศไทย ขอขอบคุณในความเข้าใจและความร่วมมืออย่างดียิ่งของท่านกับสภาวะและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเช่นนี้

*หมายเหตุ: กำหนดการเดินทางกลับ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและประเภทของโครงการในแต่ละประเทศ ทั้งนี้เอเอฟเอส ประเทศไทย จะแจ้งผู้ปกครองและนักเรียนรวมทั้งผู้เกี่ยวข้องต่อไป

 

มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ (เอเอฟเอส ประเทศไทย)

วันที่ 19 มีนาคม 2563

 

 

ดูที่มาแถลงการณ์ของ AFS Intercultural Programs (USA) : https://afs.org/2020/03/15/response-to-covid-19/