ภาพบรรยากาศงาน AFS VTP Reunion 2019 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2562  โดยมีกิจกรรมอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ จ.นนทบุรี และงานเลี้ยงสังสรรค์ ณ โรงแรมทีเค.พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น จ.กรุงเทพมหานคร ซึ่งในงานนี้มีคุณครูอาสาสมัคร โครงการเอเอฟเอสแลกเปลี่ยนวิชาชีพครูฝึกงานในโรงเรียน ณ ต่างประเทศ เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 50 คน