ภาพบรรยากาศการประชุมอาสาสมัครงาน AFS  National Meeting 2019 การประชุมจัดขึ้นเมื่อวันที่ 19-21 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร และกิจกรรมทัศนศึกษา จังหวัดชลบุรี ซึ่งในงานนี้ได้รับเกียรติจากประธานเอเอฟเอสเขต ประธานศูนย์เอเอฟเอสฝ่ายอุปภัมถ์ และอาสาสมัครกว่า 200 คนจากเอเอฟเอสเขต  82 เขตและศูนย์ครอบครัวอุปภัมถ์ 17 ศูนย์เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
คลิกเพื่อดูรูปภาพ