เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2019 นายขจิตพันธ์  สุวรรณสิริภักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษานารี ได้เดินทางไปเยี่ยมชมโรงเรียน เผยหลี ตำบลหัวหนัน เมืองเจียมู่ซือ มณฑลเฮยหลงเจียง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และได้ร่วมกับนายหลี่ เจียเสียง ผู้อำนวยการโรงเรียนเผยหลี อำเภอหัวหนัน ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง 2 โรงเรียน โดยมีนายหยู เจีย หัวหน้าฝ่ายการต่างประเทศ สำนักการศึกษาเจียมู่ซือ เป็นประธาน พร้อมทั้งอาจารย์จากโรงเรียนศึกษานารี อาจารย์จากโรงเรียนเผยหลี เจ้าหน้าที่เอเอฟเอส ประเทศไทย และเจ้าหน้าที่พร้อมทั้งอาสาสมัครเอเอฟเอส ประเทศจีน ได้เข้ารวมพิธีลงนามด้วย สาระสำคัญในบันทึกข้อตกลง คือ โครงการ “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง หนึ่งชั้นเรียน” ซึ่งจะมีการแลกเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอน ตำราเรียน รวมถึงโครงการจัดชั้นเรียนออนไลน์และการประชุมทางไกล โดยบันทึกข้อตกลงดังกล่าวเป็นโครงการภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดจากเอเอฟเอส ประเทศไทยและเอเอฟเอส ประเทศจีน รวมถึงได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการและสมาคมการศึกษาแห่งประเทศจีนเพื่อการแลกเปลี่ยนนานาชาติ (China Education Association For International Exchange)

 

 

 

และวันที่ 13 พฤศจิกายน 2019 นายขจิตพันธ์  สุวรรณสิริภักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษานารี รวมถึงอาจารย์จากโรงเรียนศึกษานารี เจ้าหน้าที่เอเอฟเอส ประเทศไทย และเจ้าหน้าที่เอเอฟเอส ประเทศจีน ยังได้มีโอกาสเข้าพบ นายหลี่ ชุนเซิง รองเลขาธิการสมาคมการศึกษาแห่งประเทศจีนเพื่อการแลกเปลี่ยนนานาชาติ (China Education Association For International Exchange) ทั้งสองฝ่ายได้เสนอแนวทางการดำเนินโครงการ “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง หนึ่งชั้นเรียน” และนายหลี่ ชุนเซิง ได้กล่าวถึงสาระสำคัญในการพบปะครั้งนี้ว่า โครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือด้านการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของทั้ง 2 ประเทศ เปิดมิติการสื่อสารระหว่างครูและนักเรียนในรูปแบบใหม่ และใช้เทคโนโลยีในการสร้างประโยชน์แก่ครูและนักเรียนให้มากยิ่งขึ้น