ภาพบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการ AFS Regional Spirit Strengthening Workshop 2019 ภาคใต้ จ.กระบี่
จัดขึ้นเมื่อวันที่ 4-6 สิงหาคม 2562
ณ โรงแรมโกลเด้น บีช รีสิอร์ท จ.กระบี่

โดยงานนี้มีอาสาสมัครเข้าร่วมประชุมกว่า 70 คนทั่วในภาคใต้

คลิกเพื่อดูรูปภาพ