S__71221343
Events, News

AFS Regional Spirit Strengthening Workshop 2019 ภาคเหนือ

ภาพบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการ AFS Regional Spirit Strengthening Workshop 2019 ภาคเหนือ จ.ลำพูน จัดขึ้นเมื่อวันที่ 6-8 กันยายน 2562 ณ โรงแรมลำพูนวิลล์ จ.ลำพูน ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านประธานเอฟเอสเขตลำพูน ผอ.สุพล ประสานศรี ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด…

IMG_1642
Events, News

AFS Regional Spirit Strengthening Workshop 2019 ภาคใต้ จ.กระบี่

ภาพบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการ AFS Regional Spirit Strengthening Workshop 2019 ภาคใต้ จ.กระบี่ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 4-6 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมโกลเด้น บีช รีสิอร์ท จ.กระบี่ โดยงานนี้มีอาสาสมัครเข้าร่วมประชุมกว่า 70…

DSC9668
AFS Volunteer, Events

AFS April Meeting 2019

ภาพบรรยากาศงานประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กระบวนการรับสมัครและสอบคัดเลือก โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะ 1 ปี รุ่นที่ 59 (พ.ศ.2563-2564) ระหว่างวันศุกร์ที่ 26 ถึงวันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2562 ณ โรงแรมทีเคพาเลซ  พิธีเปิดโดยคุณสนั่น อังอุบลกุล…

for-websit
AFS Volunteer, Events

AFS & VTP มอบเงินบริจาคแด่ศิริราชมูลนิธิ เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์

มูลนิธิเอเอฟเอส ประเทศไทยร่วมกับคณะครูผู้เคยเข้าร่วมโครงการเอเอฟเอสแลกเปลี่ยนครูฝึกงานในโรงเรียน ณ ต่างประเทศ (Visiting Teacher Program) เข้ามอบเงินจำนวน 65,000 บาท แด่ศิริราชมูลนิธิ เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ ในวันที่ 5 มกราคม 2562