ภาพบรรยากาศงานประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กระบวนการรับสมัครและสอบคัดเลือก
โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ
ระยะ 1 ปี รุ่นที่ 59 (พ.ศ.2563-2564)
ระหว่างวันศุกร์ที่ 26 ถึงวันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2562 ณ โรงแรมทีเคพาเลซ

 พิธีเปิดโดยคุณสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการมูลนิธิเอเอฟเอสประเทศไทย และแขกรับเชิญพิเศษที่มาร่วมเป็นวิทยากร
คือคุณโกสินทร์  ผลมั่ง ตำแหน่งนักการทูตชำนาญการ กองลาตินอเมริกา กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ กระทรวงการต่างประเทศ
เป็นนักเรียนเก่าเอเอฟเอสประเทศออสเตรเลียรุ่นที่ 38
โดยงานนี้มีอาสาสมัครเข้าร่วมประชุมกว่า190 คนทั่วประเทศ

คลิกเพื่อดูรูปภาพ