ภาพบรรยากาศกิจกรรม “เดิน-วิ่ง ด้วยหัวใจจิตอาสา” AFS Thailand & VTP 2018 ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2561
โดยเอเอฟเอส ประเทศไทย ร่วมกับ อาสาสมัครเอเอฟเอสที่เคยเข้าร่วมโครงการ VTP (Visiting Teacher program) ได้จัดกิจกรรมขึ้น เพื่อร่วมบริจาคสมทบทุน ซื้อเครื่องมือแพทย์ ในวันนั้นมีอาสาสมัครเอเอฟเอส เจ้าหน้าที่ และบุคคลภายนอกร่วมกิจกรรมจำนวนมาก