คุณมาลีรัตน์ ปลื้มจิตรชม รองประธานกรรมการมูลนิธิ เอเอฟเอส ประเทศไทย พร้อมด้วยคุณจิรวัฒนา จรูญภัทรพงษ์ ผู้อำนวยการใหญ่และคณะผู้บริหารมูลนิธิ เข้าร่วมพิธิเปิดงานนิทรรศการจัดแสดงภาพศิลปะร่วมสมัย “สุวรรณภูมิแผ่นดินทอง”เพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยและรัสเซีย ครบรอบ 120 ปี โดยมีนายคีริลล์ บาร์สกี้ เอกอัครราชทูตรัสเซียประจำประเทศไทยเป็นประธานในพิธีเปิด ณ ศูนย์การค้าริเวอร์ซิตี้ แบงค็อก  เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยงานจะมีไปจนถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์นี้