PHOTO_110
Events, News

เอเอฟเอส ประเทศไทย จัดงานครบรอบ 60 ปี แสดงวิสัยทัศน์ก้าวใหม่ในการพัฒนาพลเมืองโลก

มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ (เอเอฟเอส ประเทศไทย) จัดงานครบรอบ 60 ปีมูลนิธิฯ ภายในธีม “Global Citizenship for the Future” โดยมีคุณสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการมูลนิธิฯ พร้อมทั้งคณะกรรมการมูลนิธิฯ เอกอัครราชทูต อาสาสมัคร ครอบครัวอุปถัมถ์ นักเรียนเก่า เจ้่าหน้าที่ และหน่วยงานพันธมิตร เข้าร่วม ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ เมื่อวันที่…