ฟิลิปปินส์ เปิดประสบการณ์แลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมในประเทศภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อย่างประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศที่ได้รับอิทธิพลจากตะวันตกมาอย่างช้านานจนได้รับการขนานนามว่า “ยุโรปในเอเชีย” พร้อมมาเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นกับ Intensive English Language Program และดื่มด่ำกับวัฒนธรรมฟิลิปปินส์ (Filipino) ในบรรยากาศจากดินแดนพันเกาะไปกับเรา

 

ศึกษาระเบียบการรับสมัคร

ข้อมูลเบื้องต้น

  • โครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น ระยะเวลา 4 สัปดาห์
  • ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้อาศัยอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์ ณ เมืองมะนิลา (Manila)
  • ผู้เข้าร่วมโครงการจะมีโอกาสได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษและเรียนรู้วัฒนธรรมฟิลิปปินส์ พร้อมทั้งมีโอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมพื้นเมือง (Cultural Tours)
  • โครงการนี้มีเจ้าหน้าที่มีประสบการณ์ดูแลตลอดทั้งโครงการ
  • ผู้เข้าร่วมโครงการมีโอกาสได้ทำหน้าที่เผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมไทย

  • ปิดรับสมัคร
Group of friends taking selfie in a urban street having good fun

ขั้นตอนการสมัคร

  • รับสมัครผ่านลิงก์ Short Program และรอรับ E-Mail ยืนยันการสมัคร
    *โปรดกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและถูกต้อง
  • เมื่อมูลนิธิปิดรับสมัครแล้ว จะติดต่อผู้สมัครเข้าร่วมโครงการเพื่อแจ้งขั้นตอนการคัดเลือกต่อไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ติดต่อส่วนงานพัฒนาโครงการ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2574-6197 ต่อ 905, 907
ในวันและเวลาทำการ วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00-17.00 น.
เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์