Highlight

 • ฟิลิปปินส์ตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันเฉียงใต้ โดยทิศตะวันตกและทิศเหนือติดกับทะเลจีนใต้ ทิศตะวันออกและทิศใต้ติดกับมหาสมุทรแปซิฟิก มีกรุงมะนิลาเป็นเมืองหลวง และมีหมู่เกาะทั้งสิ้น 7,107 หมู่เกาะ โดยมีหมู่เกาะสำคัญ ได้แก่ หมู่เกาะ Luzon, หมู่เกาะ Visayas, หมู่เกาะ Mindanao
 • มีสถานที่ท่องเที่ยงเชิงธรรมชาติหลายแห่ง ได้แก่ น้ำตกตูมาล็อก (Tumalog Falls) ภูเขาช็อกโกแลต (Chocolate Hills) และอื่นๆ อีกมากมาย
 • เป็นประเทศที่ผสมผสานเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของเอเชีย ยุโรป และอเมริกาเข้าไว้ด้วยกัน ถือเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นอย่างมาก
 • ชาวฟิลิปปินส์ส่วนใหญ่ รักในเสียงดนตรี ชอบงานสังสรรค์ รื่นเริง เฉลิมฉลองอยู่เป็นประจำ
 • ใช้ภาษาอังกฤษ (English) ในการสื่อสารมากที่สุดเป็นอันดับ 3 ของโลก ซึ่งนักเรียนมีโอกาสได้เรียนรู้ภาษาตากาล็อก (Tagalog) และภาษาท้องถิ่นอื่น ๆ เช่น ภาษาเซบัวโน (Cebuano)
wander-fleur-JEkuMi_ks2w-unsplash

ลักษณะโครงการ

 • ศึกษาที่โรงเรียนระดับชั้นมัธยมปลาย
manila_566317

ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ

 • เดือนกรกฎาคม – พฤษภาคมในปีถัดไป
chin-villanueva-AMlahwHsl7E-unsplash

ลักษณะความเป็นอยู่

 • พักอาศัยกับครอบครัวอุปถัมภ์
 • ชาวฟิลิปปินส์ให้ความสำคัญกับครอบครัวเป็นอย่างมาก และมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกัน ดังนั้นนักเรียนจะมีโอกาสได้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับสมาชิกในครอบครัวอุปถัมภ์
 • ชาวฟิลิปปินส์ส่วนใหญ่จะเริ่มทำงานหรือเรียนตั้งแต่เวลา 7.30 น. ถึง 17.30 น. หลังจากนั้นจะใช้เวลาทำกิจกรรมกับสมาชิกในครอบครัว
man-hanging-from-basketball-net

ระบบการศึกษา

 • ระบบการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 แบบ ได้แก่ Junior High School และ Senior High School
 • เริ่มเปิดเรียนตั้งแต่ช่วงเดือนมิถุนายน – เมษายนของทุกปี
 • นักเรียนสามารถมีส่วนร่วมในหลักสูตร หรือ กิจกรรมพิเศษของโรงเรียนได้ เช่น glee club, scouts เป็นต้น
book-1283865_1920

ภาษา

 • ภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร ได้แก่ ภาษาอังกฤษ (English) และภาษาตากาล็อก (Tagalog)
church-4508677_1920

ศาสนา

 • โรมันคาทอลิก 80%
 • อิสลาม 5%
 • อื่น ๆ 15%
two-people-work-together-to-making-cookie

วัฒนธรรมการรับประทานอาหาร

 • ฟิลิปปินส์มีวัฒนธรรมการรับประทานอาหารที่หลากหลาย เนื่องจากได้รับอิทธิพลมาจากประเทศมาเลเซีย สเปน เม็กซิโก อาหรับ จีน อเมริกา อินเดีย และญี่ปุ่น ซึ่งมีความแตกต่างกันไปตามแต่ละภูมิภาคและหมู่เกาะด้วย
 • อาหารหลักของชาวฟิลิปปินส์จะประกอบไปด้วย ข้าวและกับข้าวที่หลากหลาย เช่น เนื้อตากแห้ง ปลาทอด ไส้กรอก ไข่ทอด อาหารทะเล เป็นต้น
 • มื้อเช้าสำหรับชาวฟิลิปปินส์ในบางพื้นที่จะรับประทานขนมปังท้องถิ่น กาแฟ นม หรือน้ำผลไม้
toa-heftiba-MGUC3WkLkWM-unsplash

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ

philippine-coins-1483943

คำแนะนำสำหรับค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน

 • สกลุเงินคือ เปโซ ฟิลิปปินส์ (PHP) ₱
 • ควรระวังทรัพย์สินและสิ่งของมีค่าเมื่ออยู่ในที่สาธารณะ
people-3973775_1920

คำถามที่พบบ่อย Q&A

Q1 สภาพอากาศเป็นอย่างไร?

 • ลักษณะภูมิอากาศของฟิลิปปินส์เป็นแบบร้อนชื้น และในหลายพื้นที่มีฝนตกชุก

 • มี 3 ฤดูกาล ได้แก่ ฤดูร้อน (ช่วงเดือนมีนาคม – พฤษภาคม)

 •  ฤดูฝน (ช่วงเดือนมิถุนายน – ตุลาคม)

 • ฤดูหนาว (ช่วงเดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์)

Q2 เวลาต่างกับที่ไทยอย่างไร?

 • เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง

Q3 ระบบการใช้ไฟฟ้าเป็นอย่างไร?

 •  220V เหมือนประเทศไทย
 • ระบบหัวปลั๊กมีทั้งแบบ 2 ขา และ 3 ขา ดังนั้นควรเตรียมเครื่องแปลงไฟฟ้า (Adapter) ไปสำรอง

Welcome to Philippines