การรับสมัคร

เริ่มรับสมัครประมาณเดือนเมษายน – ต้นเดือนมิถุนายน ของทุกปี โดยประมาณ

สำหรับโครงการระยะ 1 ปี รุ่นที่ 64 (รอบเดินทาง 2568) สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน – 9 มิถุนายน 2567

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 03/05/2024

การสอบคัดเลือก

  • ข้อสอบเป็นแบบข้อเขียนทั้งหมด โดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ค หรือแท็บเล็ต ไม่มีการสอบสัมภาษณ์
  • ข้อสอบแบ่งออกเป็น 2 ส่วน
    1. ข้อสอบวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษ จำนวน 50 ข้อ ใช้เวลาสอบ 1 ชั่วโมง 30 นาที
    2. แบบวัดความพร้อมการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน ใช้เวลาสอบ 1 ชั่วโมง

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 03/05/2024

การประกาศผลและการรายงานตัว

  • ประกาศผู้ที่สอบผ่านทาง www.afsthailand.org ในวันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 03/05/2024

การเลือกประเทศ

เลือกประเทศจากความสนใจต่อประเทศนั้น ๆ และ สิ่งสำคัญที่ต้องพิจารณาด้วยคือ “คุณสมบัติที่ประเทศอุปถัมภ์นั้น ๆ กำหนดเพิ่มเติม” เช่น เกรดรายวิชา อายุ เกรดเฉลี่ยสะสม โรคประจำตัว ค่าดัชนีมวลกาย และอื่น ๆ เพื่อดูว่าคุณสมบัติของนักเรียนตรงกันและเข้าร่วมโครงการ ณ ประเทศที่สนใจได้หรือไม่

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 03/05/2024

การเลื่อนสถานภาพตัวสำรอง

หมายถึงการที่นักเรียนที่มีสถานภาพเป็นสำรองได้รับการเสนอประเทศเพื่อเลื่อนสถานภาพให้เป็นตัวจริงเมื่อมีโควตาว่าง

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 11/05/2021

การชำระเงิน

การชำระเงินสมทบทุนเข้าร่วมโครงการผู้สมัครที่เป็นตัวจริงประเภททุนทั่วไป สามารถชำระเงินและดูรายละเอียดได้ดังนี้

  1. เข้าสู่ระบบ THA Admission แล้วเปิดใบสมัครของตนเอง

2.ไปที่หน้า “การชำระเงินค่าเข้าร่วมโครงการ” แล้วกดปุ่ม “ชำระเงิน”

ผู้สมัครสามารถเลือกช่องทางการชำระเงินได้ 2 ทาง

(1.) ชำระเงินโดยสแกน QRCode ผ่านระบบ E-Banking บนมือถือ

เปิดแอพพลิเคชั่น E-Banking ของธนาคารในมือถือของตนเองแล้วทำการสแกน QRCode ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลแล้วทำการชำระเงิน

(2.) ชำระเงินโดยผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร

ให้ผู้สมัครพิมพ์แบบฟอร์มชำระเงินโดยกดปุ่ม “จ่ายผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร” แล้วนำแบบฟอร์มนี้ไปชำระเงินค่าเข้าร่วมโครงการผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร

ข้อมูลปรับปรุง  30/4/2021

การทำใบสมัครนานาชาติ

รายละเอียดอยู่ในคู่มือการทำใบสมัครนานาชาติที่นักเรียนได้รับในวันปฐมนิเทศ ให้ผู้ปกครองและนักเรียนติดต่อสอบถามจากโรงพยาบาล อนามัย หรือคลินิกที่นักเรียนเคยเข้ารับการฉีดวัคซีน เพื่อสืบประวัติและรวบรวมข้อมูลให้แพทย์ผู้ฉีดวัคซีนให้นักเรียนรับรองประวัติการฉีดวัคซีน แล้วนำประวัติที่ได้ไปพบแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพตามรายชื่อในคู่มือ หากไม่สามารถหาได้ประวัติเดิมได้ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการการศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ 0-2574-6197 ต่อ 302, 305, 308, 312 และ 313 สามารถติดต่อได้ในเวลาทำการทุกวันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 9.00 – 17.00 น.

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 21/04/2021

การเตรียมตัวก่อนเข้าร่วมโครงการ

ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่ารวมอยู่ในค่าเข้าร่วมโครงการ

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 29/4/2021

การดูแลนักเรียนระหว่างเข้าร่วมโครงการ

เอเอฟเอสประเทศไทยไม่อนุญาตให้นักเรียนอยู่ต่อในประเทศอุปถัมภ์หลังจากจบโครงการ

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 29/04/2021