มาลองคิดกันว่า…ถ้าเราได้เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนเราจะต้องมีความรู้หรือทักษะอะไรกันบ้างนะ❓

ทักษะทางภาษา น่าจะเป็นทักษะแรก ๆ ที่หลายคนคิดถึง ซึ่งนั้นก็เป็นทักษะด้าน Hard skill ที่สำคัญของการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน เพราะภาษาเป็นเครื่องมือหนึ่งในการสื่อสาร และหากเราไม่สามารถสื่อสารกับคนอื่นได้ นั่นก็คงลำบากน่าดูเลยนะคะ

แต่วันนี้…ทักษะที่เอเอฟเอสจะมาชวนน้อง ๆ ที่อยากเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนลองเช็คลิสกันดู นั้นก็คือ ทักษะด้าน Soft skill ว่าควรจะมีอะไรกันบ้าง ลองมาดูกันเลยค่ะ

📌 ทักษะที่ 1 Personal values and skill หรือ ทักษะและค่านิยมส่วนบุคคล ที่เป็นส่วนสำคัญในการเก็บเกี่ยวประสบการณ์ชีวิตของน้อง ๆ รวมไปถึงการเรียนรู้ที่จะก้าวผ่านสถานการณ์ที่ยากลำบาก ด้วยทักษะส่วนบุคคลในด้านต่าง ๆ ทั้งการรู้จักตัวเอง การคิดอย่างสร้างสรรค์และมีตรรกะ รวมไปถึงการมองหาแรงบันดาลใจในการขับเคลื่อนตนเอง ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นพื้นฐานของการเรียนรู้ และความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งใหม่ ๆ ได้

📌 ทักษะที่ 2 Interpersonal Relationship-building skill หรือ ทักษะในการสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น ซึ่งน้อง ๆ ที่จะเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนนั้น จะต้องมีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับผู้คนที่หลากหลายได้ด้วยความเข้าใจจริง นั้นหมายถึงการใช้ทักษะต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสาร หรือทักษะทางสังคมที่ต้องมีความยืดหยุ่น เพื่อเรียนรู้ถึงบุคคลคนนั้นด้วยความเข้าอกเข้าใจ อันเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีได้ในระยะยาว

📌 ทักษะที่ 3 Intercultural knowledge skill หรือทักษะความรู้เกี่ยวกับความหลากหลายของวัฒนธรรม ซึ่งที่นักเรียนแลกเปลี่ยนจะต้องพบ เรียนรู้ เปิดใจ และปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมนั้นได้อย่างเข้าใจ

และสุดท้าย 📌 ทักษะที่ 4 Global issue awareness skill หรือการตระหนักถึงประเด็นที่เกิดขึ้นในสังคมโลกอย่างเป็นกลาง ด้วยความเข้าใจ

ทั้งหมดนี้ คือ 4  ทักษะสำคัญที่นักเรียนแลกเปลี่ยนเอเอฟเอสควรจะมี และเป็นทักษะ soft skill ที่ควรสั่งสมเอาไว้ ซึ่งจะมีประโยชน์กับน้อง ๆ ในทุกสถานะการณ์ ไม่ใช่เฉพาะเวลาที่ไปแลกเปลี่ยนในต่างประเทศเท่านั้น 💫