AFS & Volunteer: CSR Anti-Covid19
ในนามมูลนิธิเอเอฟเอส ประเทศไทย และอาสาสมัครเอเอฟเอสทุกท่าน  ขอร่วมส่งกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และผู้ป่วยโควิด-19
ในวันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. ได้ส่งมอบสิ่งของอุปโภค บริโภค และของใช้ที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน ให้กับโรงพยาบาลบางใหญ่ อ.บางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี โดยมีนายแพทย์ชูศักดิ์  วรงค์ชยกุล
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล และทันตแพทย์หญิงแพร จิตตินันท์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล (นักเรียนเก่าเอเอฟเอสประเทศ สหรัฐอเมริกา รุ่นที่ 21) และบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลรับมอบสิ่งของในครั้งนี้