ประกาศสถานการณ์

ไวรัสโคโรน่า (โควิด-19)

วันที่ 21 พฤษภาคม 2563

 

ตามที่ได้มีประกาศเรื่องรายละเอียดการเดินทางกลับของนักเรียนประเทศอาร์เจนตินา และประเทศอุรุกวัย เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 เอเอฟเอส ประเทศไทยขอเรียนให้ทราบความคืบหน้าเพิ่มเติมดังนี้

 

นักเรียนได้เดินทางออกจากประเทศอาร์เจนตินาเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ด้วยเที่ยวบินพิเศษเที่ยวบินที่ LA7966 เดินทางถึงประเทศไทยโดยสวัสดิภาพด้วยเที่ยวบินพิเศษเที่ยวบินที่ KL875 วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น. ขณะนี้ได้เข้าสู่กระบวนการเฝ้าระวัง (State Quarantine) ตามมาตรการของรัฐบาลเป็นเวลา 14 วัน ที่โรงแรม Brighton Grand Hotel Pattaya จ.ชลบุรี ซึ่งเที่ยวบินพิเศษนี้ได้รับความร่วมมือจากกระทรวงการต่างประเทศในการประสานงานจัดเที่ยวบินพิเศษ โดยเอเอฟเอส ประเทศไทย เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด

 

เที่ยวบินพิเศษดังกล่าวมีผู้เดินทางทั้งสิ้น 59 คน ประกอบไปด้วย นักเรียนแลกเปลี่ยนโครงการเอเอฟเอส ประเทศไทย จำนวน 52 คน (นักเรียนประเทศอาร์เจนตินา 50 คน ประเทศอุรุกวัย 2 คน) นักเรียนแลกเปลี่ยนโครงการโรตารีจำนวน 2 คน นักท่องเที่ยวชาวไทยจำนวน 1 คน และนักเรียนแลกเปลี่ยนโครงการเอเอฟเอส เขตบริหารพิเศษฮ่องกง จำนวน 4 คน สำหรับกรณีนักเรียนเขตบริหารพิเศษฮ่องกง ตามที่เอเอฟเอส เขตบริหารพิเศษฮ่องกงขอความอนุเคราะห์มายังเอเอฟเอส ประเทศไทย นั้น เอเอฟเอส ประเทศไทย และเอเอฟเอส เขตบริหารพิเศษฮ่องกง ขอขอบพระคุณสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบัวโนสไอเรส และกระทรวงการต่างประเทศ มา ณ โอกาสนี้ ในการให้ความช่วยเหลือประสานงานให้นักเรียนฮ่องกงได้ร่วมเดินทางออกจากประเทศอาร์เจนตินา ซึ่งนักเรียนฮ่องกงเดินทางด้วยเที่ยวบินพิเศษนี้ถึงเมืองอัมสเตอร์ดัมและได้ทำการเปลี่ยนเครื่องไปที่เขตบริหารพิเศษฮ่องกงขณะนี้นักเรียนฮ่องกงเดินทางถึงเขตบริหารพิเศษฮ่องกงโดยสวัสดิภาพ ก่อนเดินทาง เอเอฟเอส ประเทศอาร์เจนตินา ได้นำแพทย์ตรวจร่างกายผู้เดินทางทุกคน ดำเนินการออกเอกสาร Fit to Fly และได้รับหนังสือรับรองจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโบโนสไอเรสตามมาตรการของรัฐบาลอย่างถูกต้อง

 

การดำเนินการครั้งนี้ เอเอฟเอส ประเทศไทย ขอขอบพระคุณหน่วยงานต่างๆ  ได้แก่ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบัวโนสไอเรส สาธารณรัฐอาร์เจนตินา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิลเลีย สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครเซาเปาโล สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์”กองลาตินอเมริกา กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ กระทรวงการต่างประเทศ ที่ให้ความสนับสนุนดำเนินการด้วยความทุ่มเทอย่างเต็มที่เพื่อจะนำนักเรียนไทยกลับสู่ประเทศไทย

 

เอเอฟเอส ประเทศไทย ขอขอบคุณผู้ปกครองที่ให้ความไว้วางใจ

 

มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ (เอเอฟเอส ประเทศไทย)

วันที่ 21 พฤษภาคม 2563