มูลนิธิเอเอฟเอสประเทศไทย ได้จัดการปฐมนิเทศนักเรียนทุนรัฐบาลประเทศญี่ปุ่น โครงการ Asia Kakehashi Project 2020-2021 ประเทศกัมพูชา โดยได้รับเกียรติจาก Ms. Kaori Tanabe เลขานุการเอก สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศกัมพูชา เข้าร่วมพิธีเปิดและกล่าวต้อนรับนักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการ พร้อมทั้งผู้ปกครองนักเรียนเก่าและนักเรียนเก่า รุ่นที่ 1 ร่วมแบ่งปันประสบการณ์จากประเทศอุปถัมภ์ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา ณ โรงแรม Sunway Hotel กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา