มูลนิธิเอเอฟเอส ประเทศไทย ได้จัดกิจกรรม AFS Sharing กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (CSR) ประจำปี 2562 ณโรงเรียนบ้านช่องตะเคียน (ละเอียดวารีอุปถัมภ์)
อ.องครักษ์ จ.นครนายก เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา
#AFSThailand #AFSCSR2019 #AFSeffect