ภาพบรรยากาศ การประชุมอาสาสมัครเอเอฟเอส ประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 13  ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมรามาการ์เดนส์ และกิจกรรมทัศนศึกษา วันที่  14-15 ธันวาคม  2561 ณ โรงแรมเดอะโบนันซ่า รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา โดยมีประธานเอเอฟเอสเขต ประธานศูนย์เอเอฟเอสฝ่ายอุปถัมภ์ ผู้ประสานงานเอเอฟเอสเขตจาก   81  เขตทั่วประเทศ และผู้ประสานงานศูนย์เอเอฟเอสฝ่ายอุปถัมภ์ ฯ จาก 17 ศูนย์ ทั่วประเทศ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้