CHN

โครงการจีน (หอพัก) สอบตรง

– สัญชาติไทย
– เกิด 31 ต.ค. 44-30 มิ.ย. 47
– ม. 3-4-5 หรือเทียบเท่า
– ข้อสอบภาษาจีน 100 ข้อ
ฟรี! สำหรับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกทุกคน เอเอฟเอส ประเทศไทย ได้เตรียมคอร์สภาษาและวัฒนธรรมจีน รวมทั้งการเรียนรู้สิ่งที่จำเป็นในการใช้ชีวิตในประเทศจีน โดยอาจารย์จากมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง (BLCU) ไว้ให้ เพื่อการเตรียมความพร้อมในค่ายก่อนเดินทาง
– เดินทางไปช่วงเดือนสิงหาคม 2562 และเดินทางกลับช่วงเดือนมิถุนายน 2563
ระเบียบการรับสมัคร