บรรยากาศการอบรมอาสาสมัคร “Train the Trainers for Regional AFS Spirit Strengthening 2018” วันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2561 ณ หอประชุม มูลนิธิเอเอฟเอส ประเทศไทย ที่ผ่านมา