เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา เอเอฟเอส ประเทศไทยได้จัดกิจกรรม ไลฟ์สดผ่าน Facebook โดยมีนักเรียนเก่าที่เคยเข้าร่วมโครงการ ณ ประเทศในแถบละตินอเมริกา ได้มาเล่าประสบการณ์ที่ตนเองได้รับ จากการไปแลกเปลี่ยน เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้รับฟังข้อมูลประสบการณ์ตรง จากนักเรียนเก่าที่เคยเข้าร่วมโครงการในแต่ละประเทศได้รับทราบ ในวันนั้นยังมีกิจกรรม ถามตอบ กับผู้เข้ารับชมไลฟ์สด และมีของรางวัลแจกสำหรับผู้ร่วมกิจกรรมด้วย
รายชื่อรุ่นพี่ที่มาเล่าประสบการณ์มีดังนี้

นายธีรัช วัฒนกิจรุ่งโรจน์ (ทัช) MEX รุ่น 49
นางสาวสาธนี อ่อนสนิท (ติ๊ก) ARG รุ่น 50
นายจีระพันธ์ ฑีฆะ (เต๋า) BOL รุ่น 52
นางสาวณิชกุล เรืองภูงา (นัท) PER รุ่น 52
นางสาวณิชกมล กิตติวรรณศักดิ์ (เจจี้) PAN รุ่น 53
นางสาวสุชาดา หนุนภักดี (แพรว) COL รุ่น 54
นางสาวปนัฐตา จรัสรุ่งเรืองชัย (ปังปอนด์) PAR รุ่น 54
นายเมธาศิษฏ์ พสุธาเอกสิทธิ์ (เมธ) CHI รุ่น 55
นายธเนษฐ เจริญพานิชสันติ (แม็ก)BRA รุ่น 56