การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กระบวนการรับสมัครและสอบคัดเลือกโครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษา และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะ 1 ปี รุ่นที่ 58 (พ.ศ.2562-2563) ระหว่างวันพุธที่ 14 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2561 ณ ห้อง Grand Hall 1 ชั้น 1 โรงแรมรามาการ์เดนส์ ถ.วิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โดยมีคุณสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการมูลนิธิ เป็นประธานในการเปิดงานครั้งนี้ และมีอาสาสมัครเอเอฟเอสจากทั่วประเทศเข้าร่วมประชุม