ประกาศผลการสอบคัดเลือก โครงการระยะ 1 ปี รุ่น 57 (จีน สอบตรง)
=>> คลิกประกาศผล
*
สำหรับนักเรียนที่สอบผ่านเป็นตัวจริง มูลนิธิได้ส่งประกาศผลไปยังที่อยู่ของท่านแล้ว กรุณาทำตามขั้นตอนในจดหมาย
*สำหรับนักเรียนที่สอบผ่านเป็นตัวสำรอง ให้รอการประกาศผลการเลื่อนสถานภาพอีกครั้งหนึ่ง