AFS Site

เป็นที่ทราบทั่วกันว่า การเดินทางไปกับ “เอเอฟเอส” คือประสบการณ์อันหาที่อื่นใดเหมือน จากต้นกำเนิดที่เก่าแก่ยาวนานสืบย้อนไปได้ถึงสมัยสงครามโลกครั้งที่สองตลอดจนความสำเร็จในหน้าที่การงานและเป็นที่ยอมรับของสังคมของนักเรียนแลกเปลี่ยนรุ่นแล้วรุ่นเล่า ทำให้มั่นใจได้ว่า นอกจาก เอเอฟเอส จะเป็นองค์กรที่น่าเชื่อถือแล้ว ยังเป็นโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนที่เป็นที่นิยมตลอดกาลจนถึงทุกวันนี้

มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ หรือ “เอเอฟเอส ประเทศไทย” ได้ดำเนินการร่วมกับเอเอฟเอสโลกและประเทศสมาชิกจากทั่วโลก จัดโครงการเพื่อการเรียนรู้ด้านภาษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม โดยมุ่งหวังในการสร้างความเข้าใจอันดีและการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขระหว่างมวลมนุษยชาติ และเป็นการพัฒนาทักษะ ค่านิยมส่วมบุคคล ตลอดจนวัฒนธรรมและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของเยาวชน จนสามารถปรับตนเองให้อยู่ร่วมกับบุคคลอื่นที่มีความแตกต่างในหลายๆ ด้านได้อย่างมีความสุข เยาวชนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามเกณฑ์ของเอเอฟเอสจะได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนของเยาวชนไทยไปศึกษาและพำนักกับครอบครัวอุปถัมภ์ในต่างประเทศระยะเวลาประมาณ 1 ปีการศึกษา

นอกจากนี้ เอเอฟเอส ประเทศไทย ยังมีโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้นที่หลากหลาย ให้เยาวชนได้ไปสัมผัสชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมของเพื่อนๆ รอบโลก โดยท่านสามารถติดตามข่าวสารได้จากเว็บไซต์ www.afsthailand.org อย่างต่อเนื่อง

Year Programs  

โครงการระยะ 1 ปี รุ่นที่ 57

*มูลนิธิเอเอฟเอส ประเทศไทย เปิดรับสมัคร นักเรียนที่สนใจเข้าร่วม

โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะ 1 ปี
รุ่นที่ 57 (พ.ศ.2561-2562) รอบที่ 2

โปรดศึกษาระเบียบการรับสมัครและสอบคัดเลือก

-โครงการประเทศจีน (หอพัก) สอบตรง ระเบียบการ คลิกที่นี่ กรอกใบสมัคร คลิกที่นี่
-โครงการพิเศษ ประเทศในกลุ่ม Diversity ระเบียบการ คลิกที่นี่ กรอกใบสมัคร คลิกที่นี่


ประกาศเรื่องการเลื่อนสถานภาพ (ระดับเขต)
-ประกาศการเลื่อนสถานภาพ เขตกรุงเทพฯธนบุรี (โรงเรียนศึกษานารี) คลิกที่นี่
-ประกาศการเลื่อนสถานภาพ เขตกรุงเทพฯเหนือ (โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)) คลิกที่นี่

-ประกาศการเลื่อนสถานภาพ เขตสงขลา (โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย) คลิกที่นี่
-ประกาศการเลื่อนสถานภาพ เขตกรุงเทพฯพหลโยธิน (โรงเรียนสารวิทยา) คลิกที่นี่
-ประกาศการเลื่อนสถานภาพ
 เขตกรุงเทพฯกลาง (โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์) คลิกที่นี่
(*ขออนุญาตประกาศแจ้งเปลี่ยนสถานที่การเลื่อนสถานภาพ จากห้องประชุมชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ เป็น ห้องโสตทัศนศึกษา ชั้น 3 (โรงเรีนนสายปัญญาที่เดิม))
 

**เอเอฟเอสเขตอื่นๆ ให้ติดตาม จากเอเอฟเอสเขตที่นักเรียนเข้าสอบ


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์รอบสุดท้าย
สำหรับนักเรียนประเภททุนมูลนิธิเอเอฟเอส ประเทศไทย เต็มจำนวน (AFS Thailand Full Scholarship)


สำหรับนักเรียนประเภททุนรัฐบาลสหรัฐอเมริกา (Kennedy-Lugar Youth Exchange and Study)
มูลนิธิเอเอฟเอส ประเทศไทย  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าค่ายคัดเลือก ประมาณเดือนกันยายน 2560

- สามารถดาวน์โหลดระเบียบการเพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่ 
- โปรแกรมคำนวณอายุ คลิกที่นี่
- โปรแกรมคำนวณค่าดัชนีมวลกาย (BMI) คลิกที่นี่
- ข้อมูลประเทศอุปถัมภ์ ในกลุ่มภาคพื้นทวีปใต้ คลิกที่นี่ 
- ข้อมูลประเทศอุปถัมภ์ ในกลุ่มภาคพื้นทวีปเหนือ คลิกที่นี่
- ข้อกำหนดในการเลือกประเทศอุปถัมภ์ (ฉบับย่อ) คลิกที่นี่
**หมายเหตุ : ภาคพื้นทวีปหมายถึงช่วงการเดินทาง
ภาคพื้นทวีปใต้ เดินทางไปเดือนมกราคม-มีนาคม 2561 และเดินทางกลับเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2562
ภาคพื้นทวีปเหนือ เดินทางไปเดือนสิงหาคม-กันยายน 2561 และเดินทางกลับเดือนมิถุนายน–กรกฎาคม 2562

ประสบการณ์นักเรียนเก่า
ประเทศอาร์เจนตินา
-VDO 1
-VDO 2
-VDO 3
ประเทศโบลิเวีย
-A Life in A Year in Bolivia-Kanyarat Padsri
-Exchange Year in Bolivia
ประเทศบราซิล
-AFS54 Kasama
-VDO 2
ประเทศชิลี
-My Exchange year with AFS in Puerto Montt, Chile 2016 2017
ประเทศจีน
-AFS CHN51
ประเทศโคลอมเบีย
-VDO
ประเทศโดมินิกัน
-DOM 54
ประเทศอินเดีย
-VDO
ประเทศปานามา
-PANAMA 54
ประเทศปารากวัย
-VDO
ประเทศเปรู
-PER 55
ประเทศอุรุกวัย
-VDO

ประเทศอื่นๆ คลิกที่นี่
 
 ใบสมัครนานาชาติ โครงการระยะ 1 ปี รุ่น 57 คลิกด้านล่าง
 1. ปกหน้า ชุดใบสมัครนานาชาติ
 2. ปกใน ชุดใบสมัครนานาชาติ
 3. Cover Page
 4. Candidate s photo
 5. Candidate s activities photos P1
 6. Candidate s activities photos P2
 7. Personal Information
 8. About Your Family
 9. Placement Information
 10. Health Certificate  1
 11. Health Certificate  2
 12. Health Certificate  Attachment P1
 13. Health Certificate  Attachment P2
 14. Health Certificate  Attachment Additional Allergy Information
 15. Health Certificate  Attachment แบบสอบถามข้อมูลสุขภาพ
 16. Letter to host family
 17. Parent Statement
 18. Parental Authorization Form
 19. Academic Record -Transcript of Grades 1
 20. Academic Record -Transcript of Grades 2 semesters
 21. Academic Record -Transcript of Grades 3 semesters
 22. Confidential Placement Summary Thai 1
 23. Confidential Placement Summary Thai 2
 24. Confidential Placement Summary
 25. Consent Form
 26. แบบฟอร์มส่งเอกสารใบสมัครนานาชาติ
 27. ปกหลัง แบบฟอร์มตรวจรับเอกสารใบสมัครนานาชาติ

 


 

Short Programs

เปิดโครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะ 2 สัปดาห์ เดือนธันวาคม ประเทศญี่ปุ่น ทุนโตเกียวประจำปี พ.ศ. 2560 จำนวน 10 ทุน

รับสมัครวันนี้ - 30 สิงหาคม 2560 หรือจนกว่ามีผู้สมัครครบ (เปิดรับผู้เข้าสอบ 100 คน)

              

             

*การสมัครจะสมบูรณ์เมื่อได้ชำระค่าสมัคร 200 บาท และส่งใบสมัครและหลักฐานการชำระที่ [email protected] หรือ [email protected] ภายใน 30 สิงหาคม 2560 เนื่องจากรับสมัครจำนวนจำกัด (รอบละ 50 คน) จึงขอสงวนสิทธิ์แก่คนที่ส่งหลักฐานเข้ามาก่อน

** รายชื่อจะอัพเดตเวลา 18.00 น.ของทุกวัน หากรายชื่อของท่านไม่ปรากฎแต่ได้ส่งใบสมัครและหลักฐานการชำระมาแล้ว ขอให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ 025746197 ต่อ 709 หรือ 710

 

ติดตามข่าวสารและประกาศของโครงการระยะสั้นได้ที่คลิก  

  
 


 
×
×
ประกาศเลื่อนวันปิดรับสมัคร
โครงการระยะ 1 ปี รุ่นที่ 57
เขตที่เลื่อนวันปิดรับสมัครเป็นวันที่ 8 มิ.ย.60 คลิกที่นี่
เขตที่ไม่เลื่อนวันปิดรับสมัคร โดยปิดรับสมัครเหมือนเดิมคือวันที่ 7 มิ.ย. 60 คลิกที่นี่