AFS Site

เป็นที่ทราบทั่วกันว่า การเดินทางไปกับ “เอเอฟเอส” คือประสบการณ์อันหาที่อื่นใดเหมือน จากต้นกำเนิดที่เก่าแก่ยาวนานสืบย้อนไปได้ถึงสมัยสงครามโลกครั้งที่สองตลอดจนความสำเร็จในหน้าที่การงานและเป็นที่ยอมรับของสังคมของนักเรียนแลกเปลี่ยนรุ่นแล้วรุ่นเล่า ทำให้มั่นใจได้ว่า นอกจาก เอเอฟเอส จะเป็นองค์กรที่น่าเชื่อถือแล้ว ยังเป็นโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนที่เป็นที่นิยมตลอดกาลจนถึงทุกวันนี้

มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ หรือ “เอเอฟเอส ประเทศไทย” ได้ดำเนินการร่วมกับเอเอฟเอสโลกและประเทศสมาชิกจากทั่วโลก จัดโครงการเพื่อการเรียนรู้ด้านภาษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม โดยมุ่งหวังในการสร้างความเข้าใจอันดีและการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขระหว่างมวลมนุษยชาติ และเป็นการพัฒนาทักษะ ค่านิยมส่วมบุคคล ตลอดจนวัฒนธรรมและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของเยาวชน จนสามารถปรับตนเองให้อยู่ร่วมกับบุคคลอื่นที่มีความแตกต่างในหลายๆ ด้านได้อย่างมีความสุข เยาวชนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามเกณฑ์ของเอเอฟเอสจะได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนของเยาวชนไทยไปศึกษาและพำนักกับครอบครัวอุปถัมภ์ในต่างประเทศระยะเวลาประมาณ 1 ปีการศึกษา

นอกจากนี้ เอเอฟเอส ประเทศไทย ยังมีโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้นที่หลากหลาย ให้เยาวชนได้ไปสัมผัสชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมของเพื่อนๆ รอบโลก โดยท่านสามารถติดตามข่าวสารได้จากเว็บไซต์ www.afsthailand.org อย่างต่อเนื่อง

Year Programs  

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน
เพื่อเข้าร่วมโครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒธนธรรมนานาชาติ
ระยะ 1 ปี รุ่น 56 (พ.ศ.2560-2561) ประเภททุนรัฐบาลสหรัฐอเมริกา คลิกที่นี่!!

โครงการระยะ 1 ปี รุ่นที่ 57

ประกาศผลการสอบข้อเขียน ทั่วประเทศ คลิกที่นี่ 


สำหรับผู้สอบผ่านข้อเขียน
- รายงานตัว และกรอกใบสมัครสอบสัมภาษณ์ พร้อมส่งใบสมัครสอบสัมภาษณ์ และเอกสารอื่นๆ วันที่ 22-28 มิถุนายน 2560
- กรอกใบสมัครสอบสัมภาษณ์ คลิกที่นี่!!
- สำหรับประเภททุนทั่วไป,ทุนเต็มจำนวน,ทุนรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ยื่นใบสมัครสอบสัมภาษณ์ ณ ศูนย์ประสานงานการรับสมัครและสอบคัดเลือก (ที่นักเรียนสอบข้อเขียน) ยกเว้น ศูนย์สอบกรุงเทพฯสำนักงาน (โรงเรียนโยธิบูรณะ) ส่งใบสมัครที่มูลนิธิเอเอฟเอส ประเทศไทย
- สำหรับประเภททุนบริษัท (CSP) ส่งใบสมัครสอบสัมภาษณ์และหลักฐานอื่นๆมายังมูลนิธิเอเอฟเอส ประเทศไทย (ด้วยวิธี EMS)
- สามารถดาวน์โหลดระเบียบการเพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่ 
- โปรแกรมคำนวณอายุ คลิกที่นี่
- โปรแกรมคำนวณค่าดัชนีมวลกาย (BMI) คลิกที่นี่
- ข้อมูลประเทศอุปถัมภ์ ในกลุ่มภาคพื้นทวีปใต้ คลิกที่นี่
- ข้อมูลประเทศอุปถัมภ์ ในกลุ่มภาคพื้นทวีปเหนือ คลิกที่นี่
**หมายเหตุ : ภาคพื้นทวีปหมายถึงช่วงการเดินทาง
ภาคพื้นทวีปใต้ เดินทางไปเดือนมกราคม-มีนาคม 2561 และเดินทางกลับเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2562
ภาคพื้นทวีปเหนือ เดินทางไปเดือนสิงหาคม-กันยายน 2561 และเดินทางกลับเดือนมิถุนายน–กรกฎาคม 2562

 
-ประกาศจากเอเอฟเอสเขตกรุงเทพฯพหลโยธิน(โรงเรียนสารวิทยา) แจ้งเลื่อนวันสอบสัมภาษณ์ จากวันที่ 2 กรกฎาคม 2560 เป็นวันที่ 1 กรกฎาคม 2560
-ประกาศจากเอเอฟเอสเขตสมุทรปราการ (โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ) แจ้งเลื่อนวันสอบสัมภาษณ์ จากวันที่ 2 กรกฎาคม 2560 เป็นวันที่ 30 มิถุนายน 2560
-ประกาศจากเอเอฟเอส
เขตสงขลา (โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย) แจ้งเลื่อนวันสอบสัมภาษณ์ จากวันที่ 2 กรกฎาคม 2560 เป็นวันที่ 1 กรกฎาคม 2560
-ประกาศจากเอเอฟเอส
เขตเชียงใหม่ (โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ) แจ้งเลื่อนวันสอบสัมภาษณ์ จากวันที่ 2 กรกฎาคม 2560 เป็นวันที่ 1 กรกฎาคม 2560
-ประกาศจากเอเอฟเอสเขตกำแพงเพชร (โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม) แจ้งเลื่อนวันสอบสัมภาษณ์ จากวันที่ 2 กรกฎาคม 2560 เป็นวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 
**กรุณาคลิกเลือกประเทศด้านบน เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม
  
ประสบการณ์นักเรียนเก่า
ประเทศอาร์เจนตินา
-VDO 1
-VDO 2
-VDO 3
ประเทศโบลิเวีย
-A Life in A Year in Bolivia-Kanyarat Padsri
-Exchange Year in Bolivia
ประเทศบราซิล
-AFS54 Kasama
-VDO 2
ประเทศชิลี
-My Exchange year with AFS in Puerto Montt, Chile 2016 2017
ประเทศจีน
-AFS CHN51
ประเทศโคลอมเบีย
-VDO
ประเทศโดมินิกัน
-DOM 54
ประเทศอินเดีย
-VDO
ประเทศปานามา
-PANAMA 54
ประเทศปารากวัย
-VDO
ประเทศเปรู
-PER 55
ประเทศอุรุกวัย
-VDO

ประเทศอื่นๆ คลิกที่นี่
 

 

เลือกเฉพาะเอกสารบางส่วน คลิกด้านล่าง

 1. ฺBack cover page
 2. Front Cover Page-1 Thai
 3. Front Cover Page-2 Thai
 4. Cover Page
 5. Candidate s photo
 6. Candidate s activities photos P1
 7. Candidate s activities photos P2
 8. Personal Information
 9. About Your Family
 10. Placement Information
 11. Health Certificate  1
 12. Health Certificate  2
 13. Health Certificate  Attachment P1
 14. Health Certificate  Attachment P2
 15. Health Certificate  Attachment P3
 16. Health Certificate  Attachment P4
 17. Letter to host family
 18. Parent Statement
 19. Parental Authorization Form
 20. Academic Record -Transcript of Grades 1
 21. Academic Record -Transcript of Grades 2 semesters
 22. Academic Record -Transcript of Grades 3 semesters
 23. Confidential Placement Summary Thai 1
 24. Confidential Placement Summary Thai 2
 25. Confidential Placement Summary
 26. Consent Form
 27. Application forms-Check lists

 


Short Programs

เปิดรับสมัครโครงการระยะสั้น
ประเทศนิวซีแลนด์ เดินทางเดือนตุลาคม รับสมัครวันนี้ - 30 มิถุนายน 2560


Inline image 3

Inline image 4

เปิดรับสมัครโครงการระยะสั้น
ประเทศญี่ปุ่น เดินทางเดือนตุลาคม รับสมัครวันนี้ - 16 มิถุนายน 2560

 
Inline image 3

Inline image 3


Inline image 3


 
×
×
ประกาศเลื่อนวันปิดรับสมัคร
โครงการระยะ 1 ปี รุ่นที่ 57
เขตที่เลื่อนวันปิดรับสมัครเป็นวันที่ 8 มิ.ย.60 คลิกที่นี่
เขตที่ไม่เลื่อนวันปิดรับสมัคร โดยปิดรับสมัครเหมือนเดิมคือวันที่ 7 มิ.ย. 60 คลิกที่นี่