1552693230038

ลักษณะโครงการ

 • เข้าเรียนที่โรงเรียนระดับชั้นมัธยมปลาย
 • พักอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์ชาวแคนาดา
1546315945782 (1)

ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ

 • เดือนสิงหาคม – เดือนมิถุนายนในปีถัดไป (ภาคพื้นทวีปเหนือ)
1549768610514

ลักษณะความเป็นอยู่

พักอาศัยอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์ ณ ประเทศแคนาดา

20190620_150153 (1)

ระบบการศึกษา

 • ระบบการศึกษาในแคนาดาจะอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของแต่ละเมืองตามกฎหมายของแคนาดา
 • ในแต่ละเมืองจะมีระบบการศึกษา ที่แตกต่างกันไป โดยปกติโรงเรียนจะเริ่มปีการศึกษาตั้งแต่ช่วง เดือนกันยายน ถึงเดือนมิถุนายน โรงเรียน มัธยมศึกษาจะมีเกรด 7ไปจนถึงเกรด 12
annelies-geneyn-bhBONc07WsI-unsplash

ภาษา

ภาษาที่ใช้ในการสื่อสารและการเรียนคือภาษาฝรั่งเศส

max-bohme-lA-72_CS9EQ-unsplash

ศาสนา

 • คริสต์โรมันคาทอลิก ร้อยละ 43.6
 • คริสต์โปรเตสแตนต์ ร้อยละ 29.2
 • ศาสนาอิสลาม ร้อยละ 2
 • อื่นๆ ร้อยละ 15
alexandra-kikot-ubllfdaKreI-unsplash

วัฒนธรรมการรับประทานอาหาร

 • อาหารเช้า เวลา 7.00 – 8.00 น. ส่วนใหญ่จะทาน กาแฟ นม ชา น้ำผลไม้ ขนมปัง Toast หรือ ซีเรียล
 • อาหารกลางวัน เวลา 11.30 – 13.00 น. โดยปกติผู้เข้าร่วมโครงการจะทานที่โรงเรียน ส่วนใหญ่ได้แก่ แซนวิซ ผลไม้ ขนม
 • อาหารเย็น เวลา 17.00 – 19.00 น. มื้ออาหารเย็นจะเป็นอาหารหลัก ส่วนใหญ่ในช่วงมื้อเย็นจะเป็นช่วงเวลาของครอบครัวในการทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน
1552693262515

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ

1552693258745

คำแนะนำสำหรับค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน

 • แนะนำให้ผู้เข้าร่วมโครงการสำรองเงินเพื่อใช้จ่ายอย่างน้อย $1,500 CDN โดยประมาณ (*ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการใช้จ่ายของแต่ละบุคคล)
 • สำหรับการใช้จ่ายที่โรงเรียน เช่น ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าชุดนักเรียน เสื้อผ้า ฯลฯ สำหรับในช่วงแรกที่ไปถึงแคนาดาควรมีเงินสำรองประมาณ $300 CDN สำหรับเผื่อฉุกเฉิน
 • สำหรับ ATM สามารถหาตู้กดเงินได้ง่าย แต่อย่างไรก็ตามควรทำการตรวจสอบเรื่องการใช้งานบัตรกับเจ้าหน้าที่ธนาคารก่อนการใช้งานจริง
20190620_150725

คำถามที่พบบ่อย Q&A

Q1 สภาพอากาศเป็นอย่างไร?

 • แคนาดามีฤดูกาลที่แตกต่างกันอย่างเด่นชัด 4 ฤดู
 • โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในแถบภูมิภาคใกล้ชายแดนสหรัฐอเมริกา ที่มีผู้คนอยู่อย่างหนาแน่น อุณหภูมิในช่วงกลางวันของฤดูร้อนอยู่ในช่วง 35 องศาเซลเซียส หรือร้อนกว่านั้น
 • ในขณะที่อุณหภูมิต่ำสุดในฤดูหนาวอาจติดลบถึง 25 องศาเซลเซียส
 • สำหรับอุณหภูมิในช่วงฤดูใบไม้ผลิ และใบไม้ร่วงจะอยู่ในระดับปานกลาง

Q2 เวลาต่างกับที่ไทยอย่างไร?

 • ช้ากว่าประเทศไทย 10 ชั่วโมง

Q3 ระบบการใช้ไฟฟ้าเป็นอย่างไร?

 • แคนาดาใช้ระบบไฟฟ้า 110 V, 60 Hz แตกต่างจากประเทศไทย ปลั๊กไฟมีทั้งแบบ 2 ขา (ขานึงเล็ก ขานึงใหญ่) และ ปลั๊กหัวแบนสองขา บวกขากราวด์ กลมๆ อีกหนึ่งขา
 • หากมีอุปกรณ์ไฟฟ้าจากประเทศไทยจะไปใช้ที่นั่น ให้ดูที่เครื่องใช้ไฟฟ้าของเราว่ารองรับระบบไฟ 110 V มั้ย (ตัวอย่างที่รองรับระบบไฟ 110 V จะเขียนบนเครื่องใช้ไฟฟ้าว่า 100-240V)
 • ควรเตรียมเครื่องแปลงไฟฟ้า (Adapter)