69507460_1555561641252054_1652416400016277504_n
AFS Blog, Articles

ไปแลกเปลี่ยนที่ไหนดี

ไปแลกเปลี่ยนที่ไหนดี หลายคนอยากไปแลกเปลี่ยนแต่ยังไม่รู้ว่าจะไปประเทศไหนดี หรือมีหลายประเทศมากจนไม่รู้จะเลือกอะไร คราวนี้เราเลยมาช่วยแนะนำวิธีการว่า จะเลือกไปแลกเปลี่ยนที่ไหน ควรดูจากอะไรบ้าง 1. สำรวจค่าครองชีพ ค่าครองชีพในแต่ละประเทศแตกต่างกัน เงิน 50 บาทที่บ้านเราอาจซื้อข้าวได้ 1 มื้อ แต่บางประเทศอาจซื้อได้แค่น้ำเปล่า 1 ขวดขณะที่บางประเทศอาจซื้อข้าวได้ 1 มื้อพร้อมขนมเพราะฉะนั้นควรศึกษาค่าครองชีพของแต่ละประเทศ เพื่อที่จะได้ตัดสินใจได้ตามงบประมาณที่เรามี 2. ส่องระบบการศึกษา ระบบการศึกษาแต่ละประเทศก็มีมาตรฐานต่างกันออกไป นักเรียนควรดูระบบการศึกษาของแต่ละที่ว่า ที่ไหนที่เหมาะสมกับเรา ที่เราจะสามารถนำไปต่อยอดกับการเรียนหรืออาชีพในอนาคตได้ 3. เลือกภาษาอังกฤษ หรือภาษาที่สาม เรามีประเทศให้เลือกกว่า…