อินเดีย อีกหนึ่งมุมมองทางวัฒนธรรมเอเชียที่แตกต่าง ความหลากหลายทั้งในแง่ อาหาร ดนตรี ภาพยนตร์ และวิถีชีวิต ทำให้ประเทศอินเดียกลายเป็นประเทศที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นและหาที่เปรียบได้ยาก มาลองเปิดประสบการณ์แปลกใหม่ เรียนรู้ Soft power และผจญภัยไปในดินแดนภารตะพร้อมใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์ ตลอดระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ

 

ศึกษาระเบียบการรับสมัคร ประเภททุนทั่วไป

ศึกษาระเบียบการรับสมัคร ประเภททุนเต็มจำนวน

ข้อมูลเบื้องต้น

 • โครงการเรียนภาษาระยะสั้น ระยะเวลา 3 สัปดาห์
 • ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น และมีโอกาสที่จะได้พัฒนาตนเอง เพื่อให้สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ ๆ
 • ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้อาศัยอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์เมืองเดลี (Delhi)
 • ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้จะได้มีโอกาสทำกิจกรรมส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมควบคู่ไปกับการเรียน อาทิ การเยี่ยมชมทัชมาฮาล ฝึกโยคะ  และดนตรีอินเดีย เป็นต้น
 • โครงการนี้มีเจ้าหน้าที่มีประสบการณ์ดูแลตลอดทั้งโครงการ
 • ผู้เข้าร่วมโครงการมีโอกาสได้ทำหน้าที่เผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมไทย

 • วันนี้ – 31 พฤษภาคม 2566
in2

ขั้นตอนการสมัคร

 • รับสมัครผ่านเว็บไซต์ Short Program และรอรับ E-Mail ยืนยันการสมัคร
  *โปรดกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและถูกต้อง
 • เมื่อมูลนิธิปิดรับสมัครแล้ว จะติดต่อผู้สมัครเข้าร่วมโครงการเพื่อแจ้งขั้นตอนการคัดเลือกต่อไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ติดต่อส่วนงานพัฒนาโครงการ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2574-6197 ต่อ 905 , 907
ในวันและเวลาทำการ วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00-17.00 น.
เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์