จีน เป็นเวลากว่า 2 ทศวรรษของการก้าวกระโดดทางเศรษฐกิจ การขยายตัวของประชากร และพัฒนาการในด้านนวัตกรรมทางเทคโนโลยี ทำให้ประเทศจีนไม่เพียงแต่เป็นอู่อารยธรรมที่มีมนต์เสน่ห์ ทว่ายังเป็นโอกาสและอนาคตที่สดใสสถาพรกว่า เปิดประสบการณ์แปลกใหม่ พร้อมเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีน ตลอดระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ

 

ศึกษาระเบียบการรับสมัคร

ข้อมูลเบื้องต้น

 • โครงการเรียนภาษาระยะสั้น ระยะเวลา 3 สัปดาห์
 • ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้เรียนรู้ภาษาจีนโดยอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญ ที่เน้นทักษะในการสื่อสารเป็นหลักสำคัญ
 • ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้พักอาศัยกับครอบครัวอุปถัมภ์เมืองอี๋ปิน (Yibin)
 • ผู้เข้าร่วมโครงการมีโอกาสเยี่ยมชมทัศนียภาพสถานที่ต่าง ๆ ในเมืองเฉิงตู อาทิ พิพิธพัณฑ์ สถานที่ทางประวัติศาสตร์ ศูนย์วิจัยอนุรักษ์และขยายพันธุ์แพนด้า
 • โครงการนี้มีเจ้าหน้าที่มีประสบการณ์ดูแลตลอดทั้งโครงการ
 • ผู้เข้าร่วมโครงการมีโอกาสได้ทำหน้าที่เผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมไทย

 • ปิดรับสมัคร
ch2

ขั้นตอนการสมัคร

 • รับสมัครผ่านลิงก์ Short Program และรอรับ E-Mail ยืนยันการสมัคร
  *โปรดกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและถูกต้อง
 • เมื่อมูลนิธิปิดรับสมัครแล้ว จะติดต่อผู้สมัครเข้าร่วมโครงการเพื่อแจ้งขั้นตอนการคัดเลือกต่อไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ติดต่อส่วนงานพัฒนาโครงการ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2574-6197 ต่อ 905, 907
ในวันและเวลาทำการ วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00-17.00 น.
เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์