เป็นเวลากว่า 2 ทศวรรษที่มีการก้าวกระโดดทางเศรษฐกิจ การขยายตัวของประชากร และพัฒนาการในด้านนวัตกรรมทางเทคโนโลยี ทำให้ประเทศจีนไม่เพียงแต่เป็นอู่อารยธรรมที่มีมนต์เสน่ห์ ทว่ายังเป็นดินแดนสำหรับผู้ที่ต้องการเปิดประสบการณ์แปลกใหม่และเรียนรู้ภาษาวัฒนธรรมจีน ตลอดระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ

 

ศึกษาระเบียบการรับสมัคร

ข้อมูลเบื้องต้น

 • โครงการเรียนภาษาระยะสั้น ณ ประเทศจีน ระยะเวลา 4 สัปดาห์
 • ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้เรียนรู้ภาษาจีนโดยอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญ โดยเน้นที่ทักษะในการสื่อสารเป็นหลักสำคัญ ณ สถาบัน BNTA (Beijing New Talent Academy)
 • ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้พำนักกับครอบครัวอุปถัมภ์เมืองปักกิ่ง (Beijing)
 • ผู้เข้าร่วมโครงการมีโอกาสเยี่ยมชมทัศนียภาพสถานที่ต่าง ๆ ในเมืองปักกิ่งและใกล้เคียง อาทิ กำแพงเมืองจีน พระราชวังต้องห้าม พระราชวังฤดูร้อน เป็นต้น
 • ผู้เข้าร่วมโครงการมีโอกาสได้ทำหน้าที่เผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมไทย

 • ตั้งแต่วันนี้ – 15 ก.พ. 2567
line_oa_chat_231018_141821_0

ขั้นตอนการสมัคร

 • ผู้สนใจสามารถกรอกใบสมัครผ่านลิงก์ https://forms.gle/gXYjiRWbeatAYCT18
  *โปรดกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและถูกต้อง
 • เมื่อได้รับใบสมัครเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ เพื่อนัดหมายสอบสัมภาษณ์ทาง E-Mail ที่นักเรียนสมัครในทุกวันศุกร์ โดยเจ้าหน้าที่จะระบุวัน-เวลาสอบสัมภาษณ์ทาง E-Mail พร้อม Link Zoom สำหรับเข้าสอบ
 • การประกาศผลจะแจ้งกลับทาง E-Mail ที่ผู้สมัครได้ให้ไว้ภายใน 7 วันหลังจากทำการสอบเสร็จสิ้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ติดต่อส่วนงานพัฒนาโครงการ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2574-6197 ต่อ 404 และ 407
Email: [email protected] หรือ [email protected]
ในวันและเวลาทำการ วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00-17.00 น.
เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์