Highlight

 • ตั้งอยู่ใต้สุดของทวีปแอฟริกา ทิศเหนือติดกับนามิเบีย บอตสวานา ซิมบับเว ทิศตะวันออกเฉียงเหนือติดกับโมซัมบิกและสวาซิแลนด์ ทิศตะวันออกติดกับมหาสมุทรอินเดีย ทิศตะวันตกติดกับมหาสมุทรแอตแลนติก
 • มีความหลากหลายมากมายในเรื่องเชื้อชาติ ทำให้มีภาษาทางการถึง 11 ภาษารวมถึงภาษาอังกฤษ
 • ทางรถไฟทั้งหมดบนทวีปแอฟริกา อยู่ที่แอฟริกาใต้ถึงร้อยละ 80 โดยมีความยาวรวม 20,986 กิโลเมตร
Capetown and Garden Route area

ลักษณะโครงการ

 • เข้าเรียนที่โรงเรียนระดับชั้นมัธยมปลาย
 • พักอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์ชาวแอฟริกาใต้
 • นักเรียนจะอยู่ในโซน Cape Town หรือ Garden Route Area
 • โรงเรียนรัฐบาล (ทางเอเอฟเอสจะเป็นผู้จัดสรรให้)
 • โรงเรียนเอกชน (ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถเลือกได้)
  1. โรงเรียน Greenwood Bay College เมือง Plettenberg Bay – ข้อมูลโรงเรียน คลิกที่นี่
  2. โรงเรียน Michael Oak Waldorf School เมือง Cape Town – ข้อมูลโรงเรียน คลิกที่นี่
Garden Route (1)

ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ

เดือนกรกฎาคม – เดือนมิถุนายนในปีถัดไป

Students on the beach 4

ลักษณะความเป็นอยู่

 • พักอาศัยกับครอบครัวอุปถัมภ์ชาวแอฟริกาใต้ (Homestay) และไปเรียนที่โรงเรียนเป็นภาษาอังกฤษ
 • ครอบครัวนอกจากจะสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษแล้วยังสามารถสื่อสารภาษา Afrikaans
School 4

ระบบการศึกษา

 • โรงเรียนจะเรียนกันทั้งหมด 4 เทอมต่อปี
 • แต่ละเทอมจะเรียนประมาณ 10 – 11 สัปดาห์
 • นักเรียนจะสวมชุดยูนิฟอร์มทุกโรงเรียน
GA Gettogether

ภาษา

 • ภาษาที่ใช้ในการสื่อสารและการเรียนคือภาษาอังกฤษ
 • มี 11 ภาษาทางการคือ Zulu, Xhosa, Afrikaans, English, Northern Sotho, Tswana, Southern Sotho, Tsonga, Swazi, Venda, และ Southern Ndebele
church in South Africa

ศาสนา

 • ศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนท์ ร้อยละ 58.3
 • ศาสนาคริสต์นิกายอื่นๆ ร้อยละ 19.7
 • ไม่มีศาสนา ร้อยละ 10
 • ศาสนาอิสลาม ร้อยละ 1.6
 • ศาสนาฮินดู ร้อยละ 1.0
 • อื่นๆ ร้อยละ 8.5
Cooking together (1)

วัฒนธรรมการรับประทานอาหาร

 • ด้วยวัฒนธรรมที่หลากหลายของประเทศนี้ทำให้อาหารการกินก็จะมีความหลากหลายไปด้วยในแต่ละพื้นที่
 • อาหารหลักคือเนื้อสัตว์ ส่วนใหญ่มักเอาไปย่างแบบบาร์บีคิว โดยคนแอฟริกาใต้จะเรียกบาร์บีคิวว่า braai หรือเอาเนื้อไปทำแดดเดียวเพื่อเก็บไว้กินได้นานขึ้นที่เรียกว่า biltong
 • โดยเนื้อสัตว์ส่วนใหญ่จะเป็นเนื้อวัว เนื้อไก่ เนื้อแกะ หรือเนื้อแพะ
CT sky

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ

Students on the beach 2

คำแนะนำสำหรับค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน

 • สกุลเงิน คือ แรนด์แอฟริกาใต้ (South Africa Rand – ZAR)
 • แนะนำควรสำรองเงิน 10,000 – 15,000 บาทต่อเดือน โดยประมาณเพื่อใช้สำหรับเป็นค่าใช้จ่าย (*ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการใช้จ่ายของแต่ละบุคคล)
 • บัตรเดบิตแบบ Mastercard หรือ Visa สามารถใช้ในกดเงินสดออกมาได้
Hike on tour

คำถามที่พบบ่อย Q&A

Q1 สภาพอากาศเป็นอย่างไร?

 • พื้นที่ ส่วนใหญ่ของสาธารณรัฐแอฟริกาใต้จะกึ่งแห้งแล้ง ในด้านชายฝั่งตะวันออกจะกึ่งร้อนชื้น ในด้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศจะแห้งแล้ง อุณหภูมิเฉลี่ยจะอยู่ระหว่าง 0 – 35 องศาเซลเซียส ในฤดูร้อน จะร้อนและแห้งแล้ง ฤดูหนาวจะเย็นและมีฝนตก
 • มีทั้งหมด 4 ฤดู ได้แก่
  1. ฤดูหนาว (มิถุนายน – สิงหาคม)
  2. ฤดูใบไม้ผลิ (กันยายน – พฤศจิกายน)
  3. ฤดูร้อน (ธันวาคม – กุมภาพันธ์)
  4. ฤดูใบไม้ร่วง (มีนาคม – พฤษภาคม)

Q2 เวลาต่างกับที่ไทยอย่างไร?

 • ช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง

Q3 ระบบการใช้ไฟฟ้าเป็นอย่างไร?

 • 230V/50hz

Q4 การเข้าร่วมโครงการมีความปลอดภัยหรือไม่ ?

 • AFS มีระบบการดูแลผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่านโดยเจ้าหน้าที่, ครอบครัวอุปถัมภ์ที่จะคอยดูแล และให้คำแนะนำท่านในการดำเนินชีวิตให้ปลอดภัยอย่างสูงสุด และตัวนักเรียนก็จะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของทางเอเอฟเอสโดยเคร่งครัด

Welcome to South Africa