Highlight

 • ประเทศนอร์เวย์เป็นประเทศที่อยู่ส่วนเหนือของทวีปยุโรป มีเมืองหลวงชื่อเมืองออสโล (Oslo) และมีพรมแดนจากเหนือจรดใต้ประเมาณ 2500 กิโลเมตร โดยมีประชากรโดยประมาณ 250,000 คน เยาวชนส่วนใหญ่จะถูกจัดสรรให้อยู่ในเมืองเล็กๆ ที่มีประชากรน้อยกว่า 20,000 คน
 • ภูมิประเทศจะมีภูเขาน้ำแข็งปกคลุมมากกว่าครึ่งประเทศ โดยเฉพาะพื้นที่สูงและภูเขาสูงจะมีน้ำแข็งปกคลุมตลอดทั้งปี พื้นที่หลายแห่งมีภูเขาสลับซับซ้อน มีช่องเขาแคบ ๆ สลับที่ราบหลายแห่ง ชายฝั่งทะเลส่วนใหญ่เป็นฟยอร์ดที่มีน้ำลึกแต่นิ่ง
 • ประเทศนอร์เวย์จะมีแสงอาทิตย์ที่หลากหลายตลอดทั้งปี เช่น มีพระอาทิตย์เที่ยงคืนในช่วง Summer และ จะไม่มีแสงอาทิตย์ในช่วง Winter
 • นอร์เวย์เป็นประเทศที่มีความก้าวหน้าทางด้านอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีชั้นสูง เป็นต้นก้าเนิดและคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม พลังงานทางเลือก เป็นต้น ทำให้นอร์เวย์เป็นแหล่งกำเนิดของบริษัทข้ามชาติยักษ์ใหญ่ของโลก เช่น Telenor, Statoil และ Jotan
IMG_8071

ลักษณะโครงการ

 • เข้าเรียนที่โรงเรียนระดับชั้นมัธยมปลาย
 • พักอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์ชาวนอร์เวย์
IMG_7972

ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ

เดือนสิงหาคม – มิถุนายน ปีถัดไป (ภาคพื้นทวีปเหนือ)

12

ลักษณะความเป็นอยู่

 • ชาวนอร์เวย์มักได้รับการมองว่าเป็นประเทศที่ใช้ชีวิตอยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติค่อนข้างมาก แต่ในความเป็นจริงแล้วประเทศนอร์เวย์ก็เป็นประเทศอุตสาหกรรมประเทศหนึ่งเช่นเดียวกับประเทศตะวันตกอื่นๆ
 • ชาวนอร์เวย์โดยส่วนใหญ่มีลักษณะนิสัยใจกว้าง ใจดี ตรงต่อเวลา เป็นตัวของตัวเองค่อนข้างสูง และยังให้ความสำคัญกับครอบครัว และเพื่อนฝูงเป็นอย่างมาก
 • ชาวนอร์เวย์มักชอบใช้เวลาทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันทั้งครอบครัว และเพื่อนๆ
 • ลูกๆมักได้รับมอบหมายหน้าที่ในการทำงานบ้าน เช่น ทำอาหาร หรือทำความสะอาดห้องนอนของตัวเอง
 • บทบาทหน้าที่ของพ่อกับแม่มีความเสมอภาคกันเสมอ
20190620_111241(0)

ระบบการศึกษา

 • เรียนวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ เริ่มเรียนเวลา 8.00 – 15.00 น.
 • เรียน 7 คาบต่อหนึ่งวัน และมีเวลาพัก 10 – 15 นาทีในแต่ละคาบเรียน เวลาพักรับประทานอาหารเที่ยงประมาณ 30 นาที
 • มีนักเรียนโดยเฉลี่ย 25 – 30 คนต่อหนึ่งห้อง
 • ผู้เข้าร่วมโครงการต้องเข้าชั้นเรียนและเรียนอย่างน้อย 25 ชั่วโมงต่อหนึ่งสัปดาห์
annelies-geneyn-bhBONc07WsI-unsplash

ภาษา

 • ภาษาที่ใช้ในการสื่อสารและการเรียนคือภาษานอร์เวย์
brandon-morgan-GxbFfu6yRN0-unsplash (1)

ศาสนา

 • ศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์ ร้อยละ 76
 • ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ร้อยละ 2.4
 • ศาสนาอื่น ร้อยละ 8.6
 • ไม่มีศาสนา ร้อยละ 13
raphael-nogueira-Znvxeud6sDc-unsplash

วัฒนธรรมการรับประทานอาหาร

 • อาหารพื้นฐานของชาวนอร์เวย์คือ เนื้อ, ปลา, มันฝรั่ง, ผัก, นม และชีส
 • อาหารของชาวนอร์เวย์มีค่อนข้างหลากหลาย มักมีการผสมผสานระหว่างอาหารแบบดั้งเดิม และอาหารแบบสมัยใหม่ ยกตัวอย่างเช่น Taco ที่ชาวนอร์เวย์รับประทานก็จะมีรสชาติที่แตกต่างจากของเม็กซิกัน เช่นเดียวกับพิซซ่า หรือพาสต้า
 • ชาวนอร์เวย์มักชอบทานขนมปัง และมันฝรั่ง ซึ่งจะรับประทาน 2 – 3 มื้อต่อวัน
 • ช่วงพัก และช่วงอาหารกลางวันค่อนข้างสั้น คือประมาณ 30 นาที นักเรียนโดยส่วนใหญ่จึงมักนำแซนวิชไปรับประทานเป็นอาหารกลางวัน
 • เวลาอาหารเย็นเริ่ม 16.00 – 20.00 น. โดยประมาณ
02

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ


ค่าใช้จ่ายที่ ครอบคลุม ได้แก่

 • ค่าเทอม
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่า (VISA FEE)
 • ค่าประกันสุขภาพ และอุบัติเหตุระหว่างเข้าร่วมโครงการในประเทศอุปถัมภ์
 • ค่าใช้จ่ายในการร่วมกิจกรรมภายในประเทศไทย ได้แก่ ปฐมนิเทศ ค่ายเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทาง การประชุมก่อนเดินทาง และงาน Homecoming เป็นต้น
 • ค่าใช้จ่ายในการร่วมกิจกรรมต่างๆ ในประเทศอุปถัมภ์ (หากมีกิจกรรมที่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ทางเอเอฟเอสจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อน ซึ่งขึ้นอยู่กับความสมัครใจของผู้เข้าร่วมโครงการ)
 • ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการดูแลนักเรียนขณะที่อยู่ในประเทศอุปถัมภ์โดยเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครเอเอฟเอส
 • ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์ซึ่งเป็นอาสาสมัคร

  ค่าใช้จ่ายที่ ไม่ครอบคลุม (ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการต้องดำเนินการจ่ายเอง) ได้แก่

 • ค่าใช้จ่ายการแปลเอกสารทำวีซ่าและค่าจัดทำเอกสารอื่นๆ ก่อนการเดินทาง
 • ค่าตรวจสุขภาพก่อนเดินทาง
 • อุปกรณ์การเรียนต่างๆ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวขณะที่อยู่ที่ประเทศอุปถัมภ์
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป – กลับ ระหว่างประเทศ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางระหว่างประเทศทั้งหมด เช่น ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนแปลงเส้นทาง หรือ วันเดินทาง (หากมี)
 • ค่าตรวจเชื้อ Covid-19 /ค่าใช้จ่ายในการ Quarantine / ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับ Covid-19 ทั้งที่เกิดในประเทศและต่างประเทศ

ค่าเข้าร่วมโครงการ

DSC03930

คำแนะนำสำหรับค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน

 • สกุลเงินคือ NOK – โครนนอร์เวย์
 • ประเทศนอร์เวย์เป็นประเทศที่ค่าครองชีพค่อนข้างสูง ผู้เข้าร่วมโครงการควรประมาณการค่าใช้จ่ายให้เหมาะสม
 • โดยส่วนใหญ่ใช้จ่ายผ่านบัตร มากกว่าเงินสด
20190618_193341

คำถามที่พบบ่อย Q&A

Q1 สภาพอากาศเป็นอย่างไร?

 • พื้นที่บริเวณชายฝั่งจะมีอากาศเย็นสบายด้วยอิทธิพลของกระแสน้ำอุ่นแอตแลนติกเหนือ ส่วนพื้นที่ด้านในทวีปจะมีอากาศเย็นกว่า และมีฝนตกตลอดทั้งปี

Q2 เวลาต่างกับที่ไทยอย่างไร?

 • ช้ากว่าประเทศไทย 5 – 6 ชั่วโมง

Q3 ระบบการใช้ไฟฟ้าเป็นอย่างไร?

 • มีระบบไฟฟ้าเป็นแบบ 230 โวลต์ ควรเตรียมเครื่องแปลงไฟฟ้า (Adapter) ไปสำรองด้วย

Welcome to Norway