Highlight

 • ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ (The King of the Netherlands) เป็นประตูสู่ยุโรปตะวันตกเนื่องจากมีโครงสร้างคมนาคมและท่าเรือเมืองรอตเทอร์ดามที่สามารถกระจายสินค้าไปยังประเทศต่างๆ ในยุโรปด้วยความรวดเร็ว
 • เป็นประเทศที่เปิดเสรีแก่การค้าและการลงทุนแก่ต่างชาติ รวมทั้งแก่ธุรกิจของประเทศนอกสหภาพยุโรป และมีข้อตกลงด้านภาษีกับประเทศต่างๆ จำนวนมาก เนเธอร์แลนด์จึงเป็นที่ตั้งของสำนักงานภูมิภาคของบริษัทระหว่างประเทศจำนวนมาก
 • ชาวเนเธอร์แลนด์ส่วนใหญ่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ ข้อจำกัดด้านภาษาจึงน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศยุโรปอื่นๆ
BNUM9067

ลักษณะโครงการ

 • เข้าเรียนที่โรงเรียนระดับชั้นมัธยมปลาย
 • พักอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์ชาวเนเธอร์แลนด์
010

ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ

 • เดือนสิงหาคม – เดือนมิถุนายนในปีถัดไป (ภาคพื้นทวีปเหนือ)
007

ลักษณะความเป็นอยู่

 • พักอาศัยกับครอบครัวอุปถัมภ์ชาวเนเธอร์แลนด์ เพื่อการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และไปเรียนที่โรงเรียนโดยเรียนเป็นภาษาดัตช์
012

ระบบการศึกษา

 • หลังจากนักเรียนเข้าเรียนในระดับประถมศึกษา เด็ก ๆ ส่วนใหญ่จะเข้าเรียนตรงต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งมีการเรียนการสอนในหลากหลายแบบทั้ง VMBO, HAVO หรือ VWO VMBO (Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs // Preparatory Middle-Level Applied Education) เป็นการศึกษาในช่วงอายุ 12 ปีถึง 16 ปี
 • การเรียนเป็นการผสมผสานกันระหว่างหลักสูตรวิชาชีพ และหลักสูตรทางทฤษฎี ซึ่งร้อยละ 60 ของนักเรียนชาวดัตช์มักจะเลือกเข้าเรียนใน VMBO HAVO (Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs // Higher General Continued Education) มี 5 ระดับชั้น ตั้งแต่นักเรียนอายุ 12 ถึง 17 ปี ซึ่งเมื่อเรียนจบในระดับนี้จะสามารถเข้าเรียนต่อในระดับ HBO (โพลีเทคนิค) ต่อไปได้
 • VWO (Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs // Preparatory Scientific Education) มี 6 ระดับชั้น ตั้งแต่นักเรียนอายุ 12 ถึง 18 ปี ซึ่งสามารถเข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยได้ โดยทางมหาวิทยาลัยจะพิจารณาจากประวัติและวิชาที่เรียนเป็นหลัก
 • นักเรียนแลกเปลี่ยนเอเอฟเอสส่วนมากจะได้เรียน HAVO (Senior general secondary education)หรือ VWO-level (Pre-university education)
annelies-geneyn-bhBONc07WsI-unsplash

ภาษา

ภาษาที่ใช้ในการสื่อสารและการเรียนคือภาษาดัตช์

brandon-morgan-GxbFfu6yRN0-unsplash (1)

ศาสนา

 • ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ร้อยละ 28
 • ศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์ ร้อยละ 7
 • ศาสนาคริสต์นิกายอื่นๆ ร้อยละ 12
 • ศาสนาอิสลามร้อยละ 5.8
 • ศาสนาอื่นๆ ร้อยละ 5.2
 • ไม่มีศาสนาร้อยละ 42
cayla1-w6ftFbPCs9I-unsplash

วัฒนธรรมการรับประทานอาหาร

 • ประเทศเนเธอร์แลนด์มีชื่อเสียงในเรื่องเนยแข็งและวัฒนธรรมร้านกาแฟ โดยมีบาร์ ภัตตาคารและตลาดมากมายให้ได้ลอง
 • ชาวเนเธอร์แลนด์ซึ่งมักทำอาหารกินเองส่วนใหญ่ซึ่งได้รับอิทธิพลจากต่างชาติหรือกลุ่มชาติพันธุ์มากขึ้น อันเนื่องมาจากประวัติศาสตร์ตั้งแต่ยุคสมัยอาณานิคมช่วงรอยต่อของศตวรรษที่ 19 และ 20 และอิทธิพลจากการอพยพย้ายถิ่นในช่วงศตวรรษที่ 20 โดยเฉพาะหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นต้นมา
 • อาหารดั้งเดิม อย่างแรกคือมันฝรั่ง ที่เป็นทั้งคาร์โบไอเดรตและอาหารจานหลัก องค์ประกอบอีกอย่างคือผักที่ต้มสุกซึ่งเป็นวิธีหลักดั้งเดิม รวมถึงเนื้อสัตว์ที่ประกอบเป็นอาหาร เช่น Stamppot ซึ่งทำจากมันฝรั่งบดสตูกับผักและมีส่วนผสมของเนื้อ เป็นอาหารที่มักกินในหน้าหนาว ให้ความอบอุ่นและพลังงานสูง
 • นอกจากนี้ อาหารประจำชาติยังรวมถึง Erwtensoep หรือซุปข้นทำด้วยถั่วลันเตาที่มีไส้กรอกเป็นส่วนผสม คนมักกินในช่วงหน้าหนาว
BWVJ0896

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ

011

คำแนะนำสำหรับค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน

 • สกุลเงินคือ euro (€)
 • ประเทศเนเธอร์แลนด์มีค่าครองชีพค่อนข้างสูง สำหรับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการระยะ 1 ปี อาจเตรียมเงินให้เพียงพอ โดยพิจารณาตามความเหมาะสม
 • ราคาค่าโดยสารรถประจำทางและรถไฟในประเทศค่อนข้างมีราคาแพง ดังนั้นควรจะมีการซื้อบัตรส่วนลดค่าโดยสารทุกเดือน เพราะสามารถลดราคาค่าโดยสารลงได้ถึง 40%
017

คำถามที่พบบ่อย Q&A

Q1 สภาพอากาศเป็นอย่างไร?

 • ภูมิอากาศอยู่ในเขตอบอุ่น ในฤดูร้อนอากาศไม่ร้อนจัด อุณหภูมิโดยเฉลี่ยประมาณ 25 องศาเซลเซียส
 • ฤดูหนาวอากาศไม่หนาวจัด โดยเฉลี่ยอุณหภูมิประมาณ 0-3 องศาเซลเซียส ฝนตกตลอดทั้งปี

Q2 เวลาต่างกับที่ไทยอย่างไร?

 • ช้ากว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง

Q3 ระบบการใช้ไฟฟ้าเป็นอย่างไร?

มีระบบไฟฟ้าเป็นแบบ 230 โวลต์ ควรเตรียมเครื่องแปลงไฟฟ้า (Adapter) ไปสำรองด้วย

Welcome to Netherlands