• ประเทศเม็กซิโกตั้งอยู่ในทวีปอเมริกาเหนือ ทิศเหนือติดกับสหรัฐอเมริกา ทิศใต้ติดกับกัวเตมาลาและเบลิซ ทิศตะวันออกจรดอ่าวเม็กซิโกและทะเลแคริบเบียน ทิศตะวันตกจรดมหาสมุทรแปซิฟิกและอ่าวแคลิฟอร์เนีย
 • มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 3 ในละตินอเมริกา และใหญ่เป็นอันดับที่ 12 ของโลก เมืองหลวงคือ กรุงเม็กซิโก (Mexico City)
 • ภูมิประเทศของเม็กซิโกส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูง พื้นราบต่ำบริเวณชายฝั่ง ที่ราบสูง รวมทั้งทะเลทราย ภูมิอากาศทางภาคใต้ของประเทศและบริเวณที่ราบต่ำติดชายทะเลมีอากาศร้อนชื้นแบบศูนย์สูตร ภาคเหนือและภาคตะวันตกมีอากาศร้อนและแห้งแล้งแบบทะเลทราย
IMG-20190228-WA0042

ลักษณะโครงการ

 • เข้าเรียนที่โรงเรียนระดับชั้นมัธยมปลาย (school-based)
 • พักอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์ ณ ประเทศเม็กซิโก
IMG-20190301-WA0144

ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ

 • กลุ่มที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ – เดือนมกราคมในปีถัดไป
 • กลุ่มที่ 2 เดือนสิงหาคม – เดือนมิถุนายนในปีถัดไป
MAKEUP_20190617140101_save

ลักษณะความเป็นอยู่

 • ชาวเม็กซิกันมีวัฒนธรรมในการกล่าวทักทาย และกล่าวลาระหว่างตัวบุคคลกับบุคคล ไม่นิยมทักทาย หรือกล่าวลาแบบเป็นกลุ่มๆ
 • ชาวเม็กซิกันชอบพบปะสังสรรค์กันภายในครอบครัว ซึ่งเป็นครอบครัวขนาดใหญ่ และมักจะทำกิจกรรม เช่น พูดคุยกัน หรือร้องเพลงร่วมกัน
 • ครอบครัวชาวเม็กซิกันแม้จะมีความเป็นตัวของตัวเองค่อนข้างสูง แต่อย่างไรก็ตามสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการหากมีเหตุจำเป็นต่างๆ เช่น ไม่สามารถกลับบ้านตรงเวลาได้ หรือมีกิจกรรมที่โรงเรียน ควรมีการพูดคุยกับครอบครัวอุปถัมภ์และควรขออนุญาตในการทำกิจกรรมต่างๆก่อนเสมอ
LRM_EXPORT_20710263883309_20180910_192200315

ระบบการศึกษา

 • ประเทศเม็กซิโก จะมีการศึกษาขึ้นพื้นฐาน ทั้งหมด 3 ระดับ ดังนี้
  1. primary school (primaria), grades 1–6; junior
  2. high school (secundaria), grades 7–9
  3. high school (preparatoria), grades 10–12
 • นักเรียนชาวเม็กซิกัน จะให้ความสำคัญกับกฏระเบียบของโรงเรียนเป็นอย่างมาก
 • นักเรียนจะถูกจัดสรรให้อยู่ในโรงเรียน high school (secundaria) หรือ high school (preparatoria)
dan-gold-xy4zPgetBQg-unsplash

ภาษา

 • ภาษาที่ใช้ในการสื่อสารและการเรียนคือภาษาสเปน
IMG_20190208_135044_994

ศาสนา

 • โรมันคาทอลิก ร้อยละ 82.7
 • โปรเตสแตนต์ ร้อยละ 1.6
sara-adel-6PTBm2t__8g-unsplash

วัฒนธรรมการรับประทานอาหาร

ชาวเม็กซิกัน จะมีวัฒนธรรมการรับประทานอาหาร ดังนี้

 • มื้อเช้า : มักรับประทานกาแฟ หรือ tortillas (แผ่นแป้งบางที่ทำเป็นรูปวงกลม ที่ทำมาจากแป้ง เช่น แป้งข้าวโพด) กับถั่ว ซึ่งถือว่าเป็นอาหารยอดฮิตของชาวเม็กซิกัน
 • มื้อกลางวัน : คือมื้อหลักของวัน จะรับประทานตั้งแต่เวลาบ่าย 1 จนถึงบ่าย 3 อาหารอาจจะประกอบไปด้วยซุป, เนื้อ, ข้าว, กาแฟ, ขนม
 • มื้อเย็น : เป็นอาหารมื้อที่เบาๆ เริ่มรับประทานตั้งแต่เวลาสามทุ่มเป็นต้นไป
IMG-20180908-WA0022

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ

LRM_EXPORT_43915080090693_20190602_154329250

คำแนะนำสำหรับค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน

 • สกุลเงินคือ เปโซเม็กซิโก
 • การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและเช็คเดินทางสามารถทําได้ที่ธนาคาร หรือจุดรับ
  แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเป็นสกุลเงินที่ได้รับการยอมรับ
  มากที่สุด
 • ในเขตเมืองมีตู้เอทีเอ็มบริการอยู่ทั่วไป ส่วนบัตรเครดิตสามารถใช้ได้ในร้านค้าและร้านอาหาร
  ขนาดใหญ่
 • ค่าใช้จ่ายต่อเดือนโดยประมาณ 5,000 – 15,000 บาท (*ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล)
MEX TUNCHANOK LAO

คำถามที่พบบ่อย Q&A

Q1 สภาพอากาศเป็นอย่างไร?

 • ประเทศเม็กซิโกไม่ได้มีแต่ทะเลทรายอย่างที่หลายคนคิด เพราะความจริงแล้วมีความหลากหลายทางสภาพภูมิอากาศแตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาค เนื่องด้วยขนาดพื้นที่ที่กว้างขวางของประเทศ ในเม็กซิโกซิตี้จะมีอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 12-30 องศาเซลเซียส
 • ภาคใต้และบริเวณที่ราบต่ำติดชายทะเลอากาศร้อนชื้นแบบศูนย์สูตร 
 • สำหรับภาคเหนือและภาคตะวันตกจะมีอุณหภูมิอากาศแบบทะเลทราย 

Q2 เวลาต่างกับที่ไทยอย่างไร?

 • ช้ากว่าประเทศไทย 13 ชั่วโมง

Q3 ระบบการใช้ไฟฟ้าเป็นอย่างไร?

 •  220V เหมือนประเทศไทย

ระบบหัวปลั๊กที่นี่ส่วนใหญ่จะเป็นแบบหัวแบนสองหัว หากจะนำเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีหัวปลั๊กสามหัว หรือหัวกลมมาใช้ ควรนำอุปกรณ์แปลงหัวปลั๊กมาด้วย

Q4 การเข้าร่วมโครงการมีความปลอดภัยหรือไม่ ?

 • AFS มีระบบการดูแลผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่านโดยเจ้าหน้าที่, ครอบครัวอุปถัมภ์ที่จะคอยดูแล และให้คำแนะนำท่านในการดำเนินชีวิตให้ปลอดภัยอย่างสูงสุด

Q5 ถ้าหากใช้ภาษาสเปนแล้วจะได้ภาษาอังกฤษด้วยหรือไม่?

 • ส่วนใหญ่จะใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารช่วง 1 – 3 เดือนแรก จะทำให้มีความชำนาญในทักษะภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น

Q6 ใช้ภาษาสเปนแล้วจะเรียนเข้าใจหรือไม่?

 •  AFS Thailand จะมีการอบรมภาษาสเปนและวัฒนธรรมเบื้องต้นให้กับผู้ร่วมโครงการในช่วงอยู่ประเทศไทย นอกจากนี้ท่านสามารถเรียนเพิ่มเติมได้ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทั้งนี้โดยส่วนใหญ่ช่วงแรกผู้เข้าร่วมโครงการจะใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร เพื่อช่วยในการเรียนด้วย ภายหลังจากนั้น 3 เดือนก็จะมีทักษะภาษาสเปนเพิ่มขึ้นและเรียนต่อไปได้ (**ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตัวผู้เข้าร่วมโครงการแต่ละท่าน)