Highlight

 • ประเทศฮังการีเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกทะเล ตั้งอยู่บริเวณที่ราบคาร์เพเทียนซึ่งอยู่ในยุโรปตอนกลาง โดยมีภูมิประเทศแบ่งออกเป็น 3 ส่วน เป็นที่ราบต่ำทางตะวันออกและตอนกลาง, เป็นที่ราบขนาดเล็กทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และมีแนวเทือกเขาที่สูงที่สุด และ มีเนินเขา สลับกับที่ราบสูง และต่ำโดยมีแม่น้ำสำคัญ 2 สาย คือ แม่น้ำดานูบและแม่น้ำทิสซา
 • ประเทศฮังการี เป็นอีกประเทศที่มีประวัติศาสตร์ทางวัฒนธรรมที่ยาวนาน อีกทั้งมีลักษณะภูมิประเทศและสถาปัตยกรรมที่งดงามมากมาย
 • ฮังการีนั้นเคยเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิโรมัน ซึ่งมีประวัติอย่างยาวนานมาตั้งแต่ในสมัยศตวรรษที่ 9 คนท้องถิ่นมักจะเรียกดินแดนนี้ว่า ประเทศของชาวแมกยาร์ ซึ่งอดีตเคยเป็นชาวพื้นเมืองในสมัยโรมันที่อาศัยอยู่ในดินแดนที่เป็นประเทศนี้
IMG_20190125_190154

ลักษณะโครงการ

 • เข้าเรียนที่โรงเรียนระดับชั้นมัธยมปลาย
 • พักอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์ชาวฮังการี
20161021_193643

ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ

 • กลุ่มที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ – เดือนมกราคมในปีถัดไป (ภาคพื้นทวีปใต้)
 • กลุ่มที่ 2 เดือนสิงหาคม – เดือนมิถุนายนในปีถัดไป (ภาคพื้นทวีปเหนือ)
IMG-0897

ลักษณะความเป็นอยู่

 • พักอาศัยกับครอบครัวอุปถัมภ์ชาวฮังการี เพื่อการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และไปเรียนที่โรงเรียนเป็นภาษาฮังกาเรียน
 • ครอบครัวชาวฮังการีมักชอบทำกิจกรรมร่วมกันในวันหยุด
HUN-ธัญชนก รัชตพฤกษ์

ระบบการศึกษา

 • แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา
  • ภาคเรียนที่ 1 เดือนสิงหาคม  – เดือนมกราคม
  • ภาคเรียนที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ – เดือนมิถุนายน
 • การเรียนเริ่มเรียนตั้งแต่ 8.00 น.เป็นต้นไป และเรียน 6 – 7 วิชาต่อวัน (คาบเรียนละ 45 นาทีโดยประมาณ)
 • ผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนต้องเข้าเรียนตามที่โรงเรียนกำหนด
green-chameleon-s9CC2SKySJM-unsplash

ภาษา

ภาษาที่ใช้ในการสื่อสารและการเรียนคือภาษาฮังกาเรียน

akira-hojo-_86u_Y0oAaM-unsplash

ศาสนา

 • ศาสนาคริสต์โรมันคาทอลิก ร้อยละ 65
 • ศาสนาคริสต์โปแตสแตนท์ ร้อยละ 20
 • ศาสนาคริสต์นิกายลูเทอแรน ร้อยละ 4
 • ศาสนาอื่นๆ ร้อยละ 11
lena-volkova-osMNIBPQzcI-unsplash

วัฒนธรรมการรับประทานอาหาร

 • อาหารฮังการีถือเป็นอาหารยุโรปที่มีชื่อเสียง โดยแต่ละเมนูจะมีกลิ่นหอมของเครื่องเทศที่มีความโดดเด่นผสมผสานกับรสชาติ จัดจ้านของเครื่องปรุง รวมถึงวัตถุดิบจากท้องถิ่น และยังมีขนมหวานที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลก
 • กูลาช ( Gulasch ) เป็นอาหารที่มีชื่อเสียงในประเทศฮังการี และเป็นอาหารที่คนฮังกาเรียนชอบรับประทานกันมากลักษณะคล้ายกับซุปข้นหรือสตู ทำมาจากเนี้อหมู ไก่งวง หรือเนื้อก็มี นอกจากนี้ก็มี Toltottkaposzta หรือกะหล่ำปลีห่อข้าวรสเปรี้ยว อีกด้วย
 • ขนมพื้นเมืองที่ขึ้นชื่อของฮังการีด้วย เช่น Langose เป็นแป้งเหนียวๆ ป้ายด้วยเนยกระเทียม ราดซอสมะเขือเทศ แล้วโรยหน้าด้วยมอสเรลล่าชีสกลิ่นหอมรสชาติดีมากมาย แต่ต้องทานร้อนๆ 
รุ่งระวี-HUN

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ


ค่าใช้จ่ายที่ ครอบคลุม ได้แก่

 • ค่าเทอม
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่า (VISA FEE)
 • ค่าประกันสุขภาพ และอุบัติเหตุระหว่างเข้าร่วมโครงการในประเทศอุปถัมภ์
 • ค่าใช้จ่ายในการร่วมกิจกรรมภายในประเทศไทย ได้แก่ ปฐมนิเทศ ค่ายเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทาง การประชุมก่อนเดินทาง และงาน Homecoming เป็นต้น
 • ค่าใช้จ่ายในการร่วมกิจกรรมต่างๆ ในประเทศอุปถัมภ์ (หากมีกิจกรรมที่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ทางเอเอฟเอสจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อน ซึ่งขึ้นอยู่กับความสมัครใจของผู้เข้าร่วมโครงการ)
 • ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการดูแลนักเรียนขณะที่อยู่ในประเทศอุปถัมภ์โดยเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครเอเอฟเอส
 • ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์ซึ่งเป็นอาสาสมัคร

  ค่าใช้จ่ายที่ ไม่ครอบคลุม (ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการต้องดำเนินการจ่ายเอง) ได้แก่

 • ค่าใช้จ่ายการแปลเอกสารทำวีซ่าและค่าจัดทำเอกสารอื่นๆ ก่อนการเดินทาง
 • ค่าตรวจสุขภาพก่อนเดินทาง
 • อุปกรณ์การเรียนต่างๆ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวขณะที่อยู่ที่ประเทศอุปถัมภ์

ค่าเข้าร่วมโครงการ

20190629165306

คำแนะนำสำหรับค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน

 • สกุลเงินคือ  ฟอรินต์ฮังการี ( HUF )
 • HUF 9.8 = ฿1 (*คืออัตราแลกเปลี่ยนโดยประมาณ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้)
 • สำหรับการไปแลกเงินที่ประเทศฮังการี ควรแลกเงินกับสถานที่ที่มีการออกใบกำกับการแลกเงินให้เพราะเงินของฮังการีมีการปลอมแปลงกันมาก โดยท่านสามารถหาตู้แลกเงินได้ทั่วไปตามห้างสรรพสินค้า บริเวณสถานีรถไฟใต้ดินบางแห่ง รวมถึงสถานีรถไฟใหญ่ทั้งสามแห่งในกรุงบูดาเปสต์
20161026_154510

คำถามที่พบบ่อย Q&A

Q1 สภาพอากาศเป็นอย่างไร?

 • ประเทศฮังการีมีฤดูหนาวที่ชื้น และมีฤดูร้อนที่อบอุ่น ซึ่งจะแบ่งอากาศเป็น 4 ฤดู
 • ฤดูหนาว ของประเทศ ฮังการีอยู่ในช่วงระหว่างธันวาคมถึง เดือนกุมภาพันธ์ โดยอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ 3-10 องศา
 • ฤดูใบไม้ผลิ อยู่ในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม
 • ฤดูร้อน จะอยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคม ฮังการี จึงเป็นประเทศที่มีอากาศค่อนข้างอบอุ่น เสื้อผ้าที่คุณเตรียมไปก็ไม่ต้องหนามากก็ได้
 • ฤดูใบไม้ร่วง จะอยู่ในช่วงเดือนกันยายน ถึงเดือนพฤศจิกายน

Q2 เวลาต่างกับที่ไทยอย่างไร?

 • ช้ากว่าประเทศไทย 6  ชั่วโมง

Q3 ระบบการใช้ไฟฟ้าเป็นอย่างไร?

 • ระบบไฟฟ้า 220 volt แบบ 2 ขากลม
 • ควรเตรียมเครื่องแปลงไฟฟ้า (Adapter) ไปสำรองด้วย

Welcome to Hungary