ประกาศสถานการณ์

ไวรัสโคโรน่า (โควิด-19)

วันที่ 20 เมษายน 2563

อ้างถึงประกาศ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 เรื่องการเดินทางกลับของนักเรียนในโครงการ ณ ขณะนี้ เอเอฟเอส ประเทศไทย ขอเรียนแจ้งสถานการณ์เพิ่มเติมดังนี้

1. กลุ่มนักเรียนที่เดินทางกลับถึงประเทศไทยเรียบร้อยแล้วจำนวน 685 คน จาก 28 ประเทศ จนถึงวันนี้นักเรียนทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงดี

2. ในส่วนของกลุ่มนักเรียนประเทศสหรัฐอเมริกาจำนวน 159 คน ซึ่งเพิ่งเดินทางกลับถึงประเทศไทยเรียบร้อยแล้วนั้น มีรายละเอียดดังนี้

กลุ่มที่ 2.1 นักเรียนจำนวน 7 คน เดินทางถึงประเทศไทยเมื่อเดือน มีนาคม 2563 และมีการเฝ้าระวังตามมาตรการรัฐเป็นเวลา 14 วันเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงดี

กลุ่มที่ 2.2 นักเรียนจำนวน 92 คน เดินทางโดยสายการบิน Korean Air เที่ยวบิน KE651 ถึงประเทศไทยวันที่ 17 เมษายน 2563

กลุ่มที่ 2.3 นักเรียนจำนวน 60 คน เดินทางโดยสายการบิน Korean Air เที่ยวบิน KE651 ถึงประเทศไทยวันที่ 18 เมษายน 2563

ในขณะที่เดินทางกลับประเทศไทย นักเรียนกลุ่มที่ 2.2 จำนวน 1 คน และนักเรียนกลุ่มที่ 2.3 จำนวน 2 คน รวมเป็น 3 คน ตรวจพบว่ามีไข้ที่สนามบินอินชอน ประเทศเกาหลี (ช่วงรอเปลี่ยนเครื่อง) ได้รับการตรวจ COVID-19 แล้วผลเป็น Negative จึงได้เดินทางกลับประเทศไทย และเมื่อนักเรียนกลุ่มที่ 2.3 เดินทางถึงสนามบินประเทศไทยวันที่18 เมษายน 2563 นักเรียนจำนวน 4 คน ตรวจพบว่ามีไข้ เจ้าหน้าที่ได้นำนักเรียนไปตรวจ COVID-19 และนอนพักที่โรงพยาบาล ผลเป็น Negative  ณ ขณะนี้นักเรียนทุกคน ได้เข้าสู่กระบวนการเฝ้าระวัง (State Quarantine) ตามมาตรการของรัฐบาลเป็นเวลา 14 วัน ที่ Ramada by Wyndham Bangkok Chaophya Park จังหวัดกรุงเทพมหานคร

3. กลุ่มนักเรียนที่ยังอยู่ ณ ประเทศอุปถัมภ์ จำนวน 71 คน คือ นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ณ ประเทศอาร์เจนตินา อุรุกวัย โคลัมเบีย เปรู เม็กซิโก ปานามา และปารากวัย ขณะนี้เอเอฟเอส ประเทศไทย ยังคงประสานงานกับเอเอฟเอส ประเทศอุปถัมภ์ ทุกวิถีทางเพื่อให้นักเรียนเดินทางกลับประเทศไทยได้โดยสวัสดิภาพและเร็วที่สุด ในขณะเดียวกัน ได้ดำเนินการเรื่องเอกสารต่าง ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียนเดินทางได้ทันทีเมื่อประเทศอุปถัมภ์เปิดประเทศและสายการบินเปิดให้บริการตามปกติ อีกทั้งสถานเอกอัครราชทูตประจำประเทศ ครอบครัวอุปถัมภ์ อาสาสมัคร เจ้าหน้าที่เอเอฟเอส ประเทศไทย และเอเอฟเอส ประเทศอุปถัมภ์ ยังคอยติดตามดูแลช่วยเหลือความเป็นอยู่ของนักเรียนทุกคนอย่างสม่ำเสมอ ขณะนี้นักเรียนทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงดี

ในการนำนักเรียนเดินทางกลับสู่ประเทศไทย เอเอฟเอส ประเทศไทย ให้ความสำคัญสูงสุดในเรื่องของความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมโครงการทุกคน รวมทั้งปฎิบัติตามกฎระเบียบของรัฐบาลทุกประการ

 

มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ (เอเอฟเอส ประเทศไทย)

วันที่ 20 เมษายน 2563