ประกาศสถานการณ์

ไวรัสโคโรน่า (โควิด-19)

วันที่ 31 มีนาคม 2563

 

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ซึ่งยังคงมี แนวโน้มแพร่กระจายอย่างต่อเนื่องทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก และทำให้หลายประเทศเพิ่มมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด รวมทั้งการออกมาตรการคัดกรองและห้ามเดินทางเข้า-ออกประเทศอย่างเข้มงวด เอเอฟเอส ประเทศไทย มีความห่วงใยในสถานการณ์การแพร่ระบาดดังกล่าว โดยให้ความสำคัญในสุขภาพและ ความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมโครงการเป็นอันดับแรก เอเอฟเอส ประเทศไทยจึงขอสนับสนุนโดยการให้ความร่วมมือ และปฏิบัติตามนโยบายของภาครัฐเพื่อร่วมกันก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันอย่างดีที่สุด โดยได้มีการดำเนินการดังต่อไปนี้


1.
กลุ่มนักเรียนที่เดินทางกลับถึงประเทศไทยเรียบร้อยแล้วจำนวน 526 คน จาก 27 ประเทศ มีดังนี้

กลุ่มที่ 1.1 นักเรียนกลุ่มประเทศจีน จำนวน 141 คน เดินทางกลับถึงประเทศไทยเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เฝ้าระวัง ณ ที่พำนักของตนเป็นเวลา 14 วันตามมาตรการ Self-Quarantine ในเวลานั้น

กลุ่มที่ 1.2 นักเรียนกลุ่มประเทศอิตาลี จำนวน 78 คน เอเอฟเอส ประเทศไทยได้ประสานงานกับสถานทูตไทย ณ กรุงโรม ซึ่งได้ให้ความอนุเคราะห์เป็นอย่างดียิ่งในการประสานงานเกี่ยวกับเอกสารรับรองทางการแพทย์เพื่อให้นักเรียนเดินทางกลับประเทศไทย ก่อนที่ประเทศอิตาลีจะประกาศปิดประเทศ และเมื่อเดินทางมาถึงประเทศไทย นักเรียนทั้ง 78 คนได้รับการเฝ้าระวัง ณ อาคารรับรอง ฐานทัพเรือสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ตามมาตรการ State Quarantine ในเวลานั้น และเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2563 ครบกำหนดเวลา นักเรียนได้แยกย้ายกลับภูมิลำเนาเรียบร้อยแล้ว

กลุ่มที่ 1.3 นักเรียนจากประเทศต่างๆ ในยุโรปและลาตินอเมริกาบางประเทศทั้งหมด 25 ประเทศ จำนวน 307 คน เดินทางกลับถึงประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว และกลับไปเฝ้าระวัง ณ ที่พำนักของตน ตามมาตรการ Self-Quarantine ของรัฐบาล ณ ขณะนี้


นักเรียนในกลุ่มที่ 1.1-1.3 ขณะนี้สุขภาพแข็งแรงดีทุกคน

 

2. กลุ่มนักเรียนที่ยังอยู่ ณ ประเทศอุปถัมภ์ จำนวน 227 คน มีการดำเนินการดังนี้

กลุ่มที 2.1 นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ณ  ประเทศอาร์เจนตินา, อุรุกวัย, โคลัมเบีย, เปรู, เม็กซิโก, ปานามา, ปารากวัย จำนวน 71 คน ขณะนี้เอเอฟเอส ประเทศไทย ได้ประสานงานกับเอเอฟเอส ประเทศอุปถัมภ์ ทุกวิถีทางเพื่อให้นักเรียนเดินทางกลับประเทศไทยได้โดยสวัสดิภาพและเร็วที่สุด ในขณะเดียวกัน ได้ดำเนินการเรื่องเอกสารต่าง ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียนเดินทางได้ทันทีเมื่อประเทศอุปถัมภ์เปิดประเทศและสายการบินเปิดให้บริการตามปกติ

กลุ่มที่ 2.2 นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา จำนวน 156 คน ขณะนี้ เอเอฟเอส ประเทศสหรัฐอเมริกาดำเนินการประสานงานกับสถานเอกอัครราชทูตไทยในสหรัฐอเมริกาเพื่อดำเนินการในเรื่องเอกสารหนังสือรับรองการเดินทางกลับและใบรับรองแพทย์ ซึ่งขณะนี้สามารถดำเนินการได้แล้ว และกำลังเข้าสู่กระบวนการจองเที่ยวบินเพื่อเดินทางกลับ ซึ่งเอเอฟเอส ประเทศสหรัฐอเมริกาแจ้งว่า จะมีรายละเอียดเรื่องแผนการเดินทางของนักเรียนแต่ละกลุ่มภายในสัปดาห์นี้ 

ทั้งนี้นักเรียนที่อยู่ ณ ประเทศอุปถัมภ์ทุกคนยังมีสุขภาพแข็งแรง และได้รับการดูแลจากครอบครัว อาสาสมัคร และเจ้าหน้าที่ในประเทศอุปถัมภ์เป็นอย่างดี

ในการนำนักเรียนเดินทางกลับสู่ประเทศไทย เอเอฟเอส ประเทศไทย ให้ความสำคัญสูงสุดในเรื่องของสวัสดิภาพและความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมโครงการทุกคน

 

 

 

 

มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ (เอเอฟเอส ประเทศไทย)

วันที่ 31 มีนาคม 2563