สนใจส่งใบสมัครหรือสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่
[email protected]
มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย – นานาชาติ
31 หมู่ที่ 9 ถนนประชาชื่น ต.บางตลาด อ. ปากเกร็ด จ. นนทบุรี 11120
เบอร์โทรศัพท์ 02-5746197 (อัตโนมัติ 11 คู่สาย)
แฟกซ์ 02-5739015