AFS Site

India (IND) Asia Pacific http://www.afs.org.in/

Info

ชื่อประเทศ:        สาธารณรัฐอินเดีย 
ที่ตั้ง:    ตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียใต้ 
ทิศเหนือ ติดกับจีน เนปาล และภูฏาน 
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ติดกับปากีสถาน
ทิศตะวันตกเฉียงใต้และตะวันออกเฉียงใต้ ติดกับมหาสมุทรอินเดีย 
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ติดกับพม่า
ทิศตะวันออก ติดกับบังกลาเทศ     
เมืองหลวง:        กรุงนิวเดลี (New Delhi)
อุณหภูมิ ภูมิอากาศ:     มีสภาพภูมิอากาศแตกต่างกันอย่างมาก เนื่องจากมีพื้นที่กว้างใหญ่ ตอนเหนืออยู่ในเขตหนาว ขณะที่ตอนใต้อยู่ในเขตร้อน 
ภาษาที่ใช้ทางการ:     ภาษาฮินดีเป็นภาษาที่ใช้โดยประชาชนส่วนใหญ่ 
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ใช้ในวงราชการและธุรกิจ
สกุลเงิน:    รูปี (Rupee)    

ลักษณะของโครงการ
- นักเรียนจะได้อาศัยอยู่ที่หอพักของโรงเรียนอุปถัมภ์
- ได้พักอาศัยอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์ชาวอินเดียในช่วงวันหยุดหรือวันหยุดสุดสัปดาห์
- เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
- ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโครงการเอเอฟเอสทุกประการ
การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมโครงการ
โรงเรียนอุปถัมภ์
โรงเรียนอุปถัมภ์มีทั้งหมด 4 โรงเรียน อยู่ใน 3 เมือง ดังแผนที่
1.The Rajkumar College, Rajkot
2.The Daly College, Indore
3.The Emerald Heights School, Indore
4.The Lawrence School, Lovedale

การเรียนการสอน
ทางโรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ โดยนักเรียนจะได้เรียนเป็นภาษาอังกฤษเนื่องจากประเทศอินเดียมีการใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ นอกจากนั้นนักเรียนจะได้เรียนภาษาท้องถิ่นเป็นเวลา 30 ชั่วโมง และยังได้เรียนรู้วัฒนธรรมต่างๆที่น่าสนใจของประเทศอินเดียอีกด้วย
หอพัก
นักเรียนจะได้พักอยู่ในหอพักของโรงเรียนอุปถัมภ์ ซึ่งจะมีการแบ่งแยกชายหญิงอย่างชัดเจน นักเรียนจะได้รับประทานอาหารที่โรงเรียน 3 มื้อต่อวัน 
ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ
เดือนกรกฎาคม  – พฤษภาคมปีถัดไป โดยประมาณ
เหตุผลที่ควรไปเรียนที่ประเทศอินเดีย
-อินเดียเป็นประเทศที่ได้รับการจัดอันดับระบบการศึกษาให้อยู่อันดับ 4 ของโลก (จากการจัดอันดับของUnessco)
-อินเดียเป็นศูนย์กลางธุรกิจบริการที่สำคัญของโลก ทั้งด้านการเงิน การธนาคาร เทคโนโลยีสารสนเทศ เนื่องจากมีทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้และใช้ภาษาอังกฤษจำนวนมาก
-อินเดียเป็นศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการคอมพิวเตอร์อันดับต้นของโลก
-เมืองบังกาลอว์เป็นแหล่งผลิตโปรแกรมเมอร์มือฉมังของโลก
-จำนวนบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากอินเดียมากที่สุดเป็นอันดับ 3 ของโลก
-เมืองมุมไบเดิมชื่อบอมเบย์ได้รับการขนานนามว่า บอลลีวู้ด แข่งกับฮอลลีวู้ดของอเมริกา สร้างรายได้มหาศาลและได้ชื่อว่าเป็นแหล่งผลิตภาพยนตร์มากที่สุดในโลก

เงินบริจาคสมทบทุนครอบคลุม
-ค่าตั๋วเครื่องบินไปและกลับระหว่างประเทศ
-ค่าดำเนินการในการยื่นวีซ่า รวมถึงค่าธรรมเนียมวีซ่า (VISA FEE)
-ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุระหว่างที่เข้าร่วมโครงการในประเทศอุปถัมภ์ โดยผ่านเครือข่ายของเอเอฟเอสที่ใช้ทั่วโลก
-ค่าหอพัก
-ค่าเทอม
-ค่าอาหารในวันเรียน
-ค่าใช้จ่ายในการร่วมกิจกรรมภายในประเทศ
-ปฐมนิเทศ
-ค่ายเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทาง
-ประชุมก่อนการเดินทาง
-ปัจฉิมนิเทศ
-งานคืนสู่เหย้า
-ค่าใช้จ่ายในการร่วมกิจกรรมในประเทศอุปถัมภ์ (ในบางกิจกรรมอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ซึ่งจะขึ้นอยู่กับความสมัครใจของผู้เข้าร่วมโครงการ)
-ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเกี่ยวกับการดูแลนักเรียนในต่างประเทศโดยเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครเอเอฟเอส
-ค่าดำเนินการหาครอบครัวอุปถัมภ์ช่วงสุดสัปดาห์

Map

×
×
ประกาศเลื่อนวันปิดรับสมัคร
โครงการระยะ 1 ปี รุ่นที่ 57
เขตที่เลื่อนวันปิดรับสมัครเป็นวันที่ 8 มิ.ย.60 คลิกที่นี่
เขตที่ไม่เลื่อนวันปิดรับสมัคร โดยปิดรับสมัครเหมือนเดิมคือวันที่ 7 มิ.ย. 60 คลิกที่นี่