OLYMPUS DIGITAL CAMERA

ลักษณะของโครงการ

 • นักเรียนจะได้อาศัยอยู่ที่หอพักของโรงเรียนอุปถัมภ์
 • ได้พักอาศัยอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์ชาวอินเดียในช่วงวันหยุดหรือวันหยุดสุดสัปดาห์
 • เรียนเป็น ภาษาอังกฤษ
 • นักเรียนจะได้เรียนภาษาท้องถิ่นเป็นเวลา 30 ชั่วโมง และยังได้เรียนรู้วัฒนธรรมต่างๆที่น่าสนใจของประเทศอินเดียอีกด้วย

12025497_994511150601782_1629840886_n

หอพัก

นักเรียนจะได้พักอยู่ในหอพักของโรงเรียนอุปถัมภ์ ซึ่งจะมีการแบ่งแยกชายหญิงอย่างชัดเจน

Image-2

ข้อมูลประเทศที่น่าสนใจ

 • อินเดียเป็นศูนย์กลางธุรกิจบริการที่สำคัญของโลก ทั้งด้านการเงิน การธนาคาร เทคโนโลยีสารสนเทศ เนื่องจากมีทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้และใช้ภาษาอังกฤษจำนวนมาก
 • เมืองบังกาลอว์เป็นแหล่งผลิตโปรแกรมเมอร์มือฉมังของโลก
 • จำนวนบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากอินเดียมากที่สุดเป็นอันดับ 3 ของโลก
 • เมืองมุมไบเดิมชื่อบอมเบย์ได้รับการขนานนามว่า บอลลีวู้ด แข่งกับฮอลลีวู้ดของอเมริกา สร้างรายได้มหาศาลและได้ชื่อว่าเป็นแหล่งผลิตภาพยนตร์มากที่สุดในโลก
Image_37a9899

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ

ค่าใช้จ่ายที่ ครอบคลุม ได้แก่

 • ค่าเทอม
 • ค่าหอพัก
 • ค่าอาหาร (โรงเรียนและครอบครัวอุปถัมภ์ดูแลเรื่องอาหารให้)
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่า (VISA FEE)
 • ค่าประกันสุขภาพ และอุบัติเหตุระหว่างเข้าร่วมโครงการในประเทศอุปถัมภ์
 • ค่าใช้จ่ายในการร่วมกิจกรรมภายในประเทศไทย ได้แก่ ปฐมนิเทศ ค่ายเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทาง การประชุมก่อนเดินทาง และงาน Homecoming เป็นต้น
 • ค่าใช้จ่ายในการร่วมกิจกรรมต่างๆ ในประเทศอุปถัมภ์ (หากมีกิจกรรมที่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ทางเอเอฟเอสจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อน ซึ่งขึ้นอยู่กับความสมัครใจของผู้เข้าร่วมโครงการ)
 • ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการดูแลนักเรียนขณะที่อยู่ในประเทศอุปถัมภ์โดยเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครเอเอฟเอส
 • ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์ซึ่งเป็นอาสาสมัคร

ค่าใช้จ่ายที่ ไม่ครอบคลุม (ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการต้องดำเนินการจ่ายเอง) ได้แก่

  • ค่าใช้จ่ายการแปลเอกสารทำวีซ่าและค่าจัดทำเอกสารอื่นๆ ก่อนการเดินทาง
  • ค่าตรวจสุขภาพก่อนเดินทาง
  • อุปกรณ์การเรียนต่างๆ
  • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวขณะที่อยู่ที่ประเทศอุปถัมภ์
  • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป – กลับ ระหว่างประเทศ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางระหว่างประเทศทั้งหมด เช่น ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนแปลงเส้นทาง หรือ วันเดินทาง (หากมี)
  • ค่าตรวจเชื้อ Covid-19 /ค่าใช้จ่ายในการ Quarantine / ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับ Covid-19 ทั้งที่เกิดในประเทศและต่างประเทศ

ค่าเข้าร่วมโครงการ

STEM2

ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ

เดือนกรกฎาคม – พฤษภาคมปีถัดไป โดยประมาณ

DSC09985

คำถามที่พบบ่อย

Q1 สภาพอากาศเป็นอย่างไร?

 • ประเทศอินเดียสามารถแบ่งสภาพภูมิอากาศหลักๆ ได้เป็น 3 ฤดูกาล
  • ฤดูร้อน – สภาพอากาศจะมีความร้อนเป็นอย่างมาก โดยจะอยู่ในช่วงระหว่างเดือนเมษายน ถึง เดือนมิถุนายน อุณหภูมิเฉลี่ยก็จะอยู่ราว 35 องศา แต่ในบางพื้นที่มีอุณหภูมิสูงกว่า 40 องศา
  • ฤดูฝน – เป็นฤดูที่จะมีฝนตกชุกเป็นอย่างมากโดยเฉพาะในพื้นที่ติดทะเลนอกจากฝนแล้วก็จะมีพายุและลมมรสุมต่างๆ มากมาย โดยจะอยู่ในช่วงระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง กันยายน อุณหภูมิเฉลี่ยก็จะอยู่ราว 28 องศา
  • ฤดูหนาว – เป็นฤดูที่สภาพอากาศของประเทศอินเดียจะหนาวเย็นมากๆ โดยจะอยู่ระหว่างเดือนตุลาคม ถึง มีนาคม อุณหภูมิเฉลี่ยก็จะอยู่ราว 10-17 องศา แต่สำหรับในบางพื้นที่ก็จะมีอุณหภูมิหนาวเย็นมากถึงขนาด -3 องศาก็มีให้เห็นกัน

Q2 เวลาต่างกับที่ไทยอย่างไร?

 • ช้ากว่าประเทศไทย 1  ชั่วโมง

Q3 ระบบการใช้ไฟฟ้าเป็นอย่างไร?

 • ระบบไฟฟ้า 230 volt แบบขากลม 2 รู และ 3 รู
 • ควรเตรียมเครื่องแปลงไฟฟ้า (Adapter) ไปสำรองด้วย

วีดีโอจากนักเรียนเก่า