IMG_1862

ลักษณะโครงการ

 • เข้าเรียนที่โรงเรียนระดับชั้นมัธยมปลาย
 • พักอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์ชาวฝรั่งเศส
FRA CHONTIDA SIT (1)

ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ

 • เดือนกันยายน – เดือนกรกฎาคมในปีถัดไป (ภาคพื้นทวีปเหนือ)
FRA CHONTIDA SIT

ลักษณะความเป็นอยู่

 • พักอาศัยกับครอบครัวอุปถัมภ์ชาวฝรั่งเศส เพื่อเรียนรู้และฝึกการใช้ภาษาฝรั่งเศส และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับครอบครัวอุปถัมภ์ของเอเอฟเอส
 • ส่วนมากไม่ได้อยู่ในเมืองหลวง แต่อาจจะอยู่ในเมืองใหญ่ บางครอบครัวอาศัยอยู่ในเขตชนบทของประเทศฝรั่งเศส
IMG_0363

ระบบการศึกษา

 • โรงเรียนอุปถัมภ์ที่ประเทศฝรั่งเศสเข้าเรียนเวลา 8:00 – 17:00 น.
 • คาบเรียนใช้เวลา 55 นาที นักเรียนมีเวลา 5 นาทีในการเปลี่ยนห้องเรียนเพื่อเรียนวิชาต่อไป
 • นักเรียนไม่ใส่เครื่องแบบนักเรียน โรงเรียนในประเทศฝรั่งเศสไม่อนุญาตให้ใส่เครื่องแต่งกายที่เป็นการแสดงสัญลักษณ์ทางศาสนา
 • ระดับชั้นเรียนในประเทศฝรั่งเศส
  • เกรด 9 อายุ 14-15 ปี TROISIEME
  • เกรด 10 อายุ 15-16 ปี SECONDE
  • เกรด 11 อายุ 16-17 ปี PREMIERE
  • เกรด 12 อายุ 17-18 ปี TERMINALE
andrei-bocan-TlqoI2HXr4Y-unsplash

ภาษา

ภาษาที่ใช้ในการสื่อสารและการเรียนคือภาษาฝรั่งเศส

george-kourounis-sJ4VybolLsM-unsplash

ศาสนา

 • ศาสนาคริสต์โรมันคาทอลิกร้อยละ 83-88
 • ศาสนาคริสต์นิกายโปแตสแตนต์ ร้อยละ 2
 • ศาสนาอิสลามร้อยละ 5-10
 • ศาสนายูดายร้อยละ 1
sarah-wardlaw-kwlqdd7JlPI-unsplash

วัฒนธรรมการรับประทานอาหาร

 • อาหารเป็นวัฒนธรรมที่สำคัญของชาวฝรั่งเศส ชาวฝรั่งเศสให้ความสำคัญสำหรับการรับประทานอาหารค่อนข้างมาก
 • อาหารฝรั่งเศสมีความหลากหลายขึ้นอยู่กับแต่ละภูมิภาคของประเทศ
 • อาหารเช้าส่วนมากชาวฝรั่งเศส ดื่มเครื่องดื่มร้อน ทานขนมปัง เนย แยม นม และซีเรียล
 • อาหารกลางวัน (13.00 -14.00) สำหรับนักเรียนแลกเปลี่ยนสามารถทานที่โรงอาหารของโรงเรียนอุปถัมป์
 • อาหารเย็น (19.00-21.00) ชาวฝรั่งเศสให้ความสำคัญกับอาหารมื้อเย็นมาก ถือเป็นมือหลักและเป็นเวลาครอบครัวที่ทุกคนในครอบครัวใช้เวลาพูดคุยกัน
IMG_1018

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ

FRA JADA THA 10

คำแนะนำสำหรับค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน

 • สกุลเงินคือ euro (€)
 • 1 euro (€) = 33.27 THB (*ค่าโดยประมาณ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้)
 • ค่าครองชีพในประเทศฝรั่งเศสค่อนข้างสูง ดังนั้นผู้เข้าร่วมโครงการควรมีวางแผนในการใช้จ่ายแต่ละเดือน เพื่อมีเงินเก็บไว้ฉุกเฉินหรือได้มีโอกาสไปท่องเที่ยวด้วย
 • ผู้เข้าร่วมโครงการควรเตรียมเงินสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัว ประมาณ 70 – 110 ยูโรต่อเดือน (*ค่าใช้จ่ายอาจมีการเปลี่ยนแปลงทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล)
 • ที่ฝรั่งเศสไม่นิยมให้ทิปกัน เพราะค่าบริการส่วนใหญ่นั้นมีการรวม Service charge ไปด้วยแล้ว
 • ร้านอาหารส่วนใหญ่ที่ฝรั่งเศส จะเปิดให้บริการเป็นช่วง คือมื้อเที่ยง เวลา 12.00 น. – 15.00 น. และมื้อเย็น เวลา 19.00 น. – 23.00 น.
IMG_1774

คำถามที่พบบ่อย Q&A

Q1 สภาพอากาศเป็นอย่างไร?

 • ฤดูใบไม้ผลิ (ปลายเดือนมีนาคม-เดือนมิถุนายน)  อุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ประมาณ 10 -18 องศาเซลเซียส อากาศกำลังเย็นสบาย หรือค่อนข้างเย็นจัด
 • ฤดูร้อน (เดือนกรกฎาคม – กันยายน ) ระยะเวลากลางวันจะยาวนาน อุณหภูมิเฉลี่ยจะอยู่ประมาณ 20 – 30 องศาเซลเซียส
 • ฤดูใบไม้ร่วง (ปลายเดือนกันยายน – ธันวาคม) เป็นอีกหนึ่งฤดูกาลที่น่าสนใจเนื่องจากเมืองทั้งเมืองจะเต็มไปด้วยใบไม้ที่กำลังเปลี่ยนสี อากาศดี แต่อาจมีฝนตกเล็กน้อย อุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ 10 – 18 องศาเซลเซลเซียส
 • ฤดูหนาว (เดือนธันวาคม – มีนาคม) อากาศหนาวเย็นแบบสุดๆ อุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ประมาณ -1 – 5 องศาเซลเซียส

Q2 เวลาต่างกับที่ไทยอย่างไร?

 • ช้ากว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง

Q3 ระบบการใช้ไฟฟ้าเป็นอย่างไร?

 • มีระบบไฟฟ้าเป็นแบบ 220 โวลต์ ดังนั้นควรเตรียมเครื่องแปลงไฟฟ้า (Adapter)