CAN13

Highlights

 • สามารถเลือกเมืองได้ ซึ่งมีทั้งหมด 5 โซนด้วยกันดังนี้
 1. Eastern Ontario
 2. The Lambton-Kent, Southern Ontario
 3. Newfoundland
 4. Ottawa
 • มีโอกาสได้รับ Secondary School Diploma หากทำตามเงื่อนไขของแต่ละโรงเรียน
 • เมืองที่อยู่อาศัยไม่วุ่นวาย เงียบสงบ ผู้คนเป็นมิตร และความปลอดภัยสูง
 • AFS ร่วมกับหน่วยงานที่มีประสบการณ์ในการจัดสรรครอบครัวอุปถัมภ์ในประเทศแคนาดา ในการหาครอบครัวที่จะดูแลนักเรียนตลอดโครงการ
CAN8

ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ

เดือนสิงหาคม – มิถุนายนปีถัดไป โดยประมาณ

CAN6

ลักษณะของโครงการ

 • โครงการระยะ 1 ปี ณ ประเทศแคนาดาในโซนที่สื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ
 • นักเรียนจะได้ศึกษาอยู่ที่โรงเรียนมัธยมปลาย
 • นักเรียนจะพักอาศัยอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์ชาวแคนาดาในช่วงที่เข้าร่วมโครงการ
CAN91

Why’s CANADA

 • UN จัดอันดับให้แคนาดาเป็นประเทศน่าอยู่ที่สุดในโลกติดต่อกันถึง7 ปี (1993-2000) ด้วยแคนาดาเป็นประเทศมีที่มีความสะอาดและมีความปลอดภัยสูง มีอัตราอาชญากรรมและการก่อความรุนแรงอยู่ในระดับต่ำ
 • ประเทศแคนาดามีความหลากหลายทางวัฒนธรรม มีผู้คนที่เป็นมิตรและสนใจในการเรียนรู้วัฒนธรรมใหม่ ๆ นักเรียนจึงมีโอกาสได้เรียนรู้วัฒนธรรมที่หลากหลาย
 • แคนาดาเป็นประเทศที่มีความมั่งคั่งที่สุด 10 อันดับแรกของโลก มีอัตราการเติบโตและการขยายตัวของสภาพเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งตามข้อมูลกองทุนการเงินระหว่างประเทศ
 • แคนาดาเป็นประเทศที่มีคุณภาพการศึกษาสูง โดยให้ความสำคัญต่อการศึกษามาก ระบบการศึกษาที่ประเทศแคนาดาได้รับการยอมรับอย่างมากในระดับโลก
 • ประเทศแคนาดามีภูมิประเทศที่ยิ่งใหญ่และมีสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่สมบูรณ์
img_1956-tile

โรงเรียนอุปถัมภ์

 1. Eastern Ontario — รายชื่อโรงเรียน คลิกที่นี่ I E-book
 2. Windsor, Ontario — รายชื่อโรงเรียน คลิกที่นี่ I E-book
 3. The Lambton-Kent, Southern Ontario — รายชื่อโรงเรียน คลิกที่นี่ I E-book
 4. Newfoundland  — รายชื่อโรงเรียน คลิกที่นี่ I E-book
 5. Ottawa — รายชื่อโรงเรียน คลิกที่นี่ I E-book
CAN10

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ

20190620_150153 (2)

คำถามที่พบบ่อย Q&A

Q1 สภาพอากาศเป็นอย่างไร?

 • แคนาดามีฤดูกาลที่แตกต่างกันอย่างเด่นชัด 4 ฤดู
 • โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในแถบภูมิภาคใกล้ชายแดนสหรัฐอเมริกา ที่มีผู้คนอยู่อย่างหนาแน่น อุณหภูมิในช่วงกลางวันของฤดูร้อนอยู่ในช่วง 35 องศาเซลเซียส หรือร้อนกว่านั้น
 • ในขณะที่อุณหภูมิต่ำสุดในฤดูหนาวอาจติดลบถึง 25 องศาเซลเซียส
 • สำหรับอุณหภูมิในช่วงฤดูใบไม้ผลิ และใบไม้ร่วงจะอยู่ในระดับปานกลาง

Q2 เวลาต่างกับที่ไทยอย่างไร?

 • ช้ากว่าประเทศไทย 10 ชั่วโมง

Q3 ระบบการใช้ไฟฟ้าเป็นอย่างไร?

 • แคนาดาใช้ระบบไฟฟ้า 110 V, 60 Hz แตกต่างจากประเทศไทย ปลั๊กไฟมีทั้งแบบ 2 ขา (ขานึงเล็ก ขานึงใหญ่) และ ปลั๊กหัวแบนสองขา บวกขากราวด์ กลมๆ อีกหนึ่งขา
 • หากมีอุปกรณ์ไฟฟ้าจากประเทศไทยจะไปใช้ที่นั่น ให้ดูที่เครื่องใช้ไฟฟ้าของเราว่ารองรับระบบไฟ 110 V มั้ย (ตัวอย่างที่รองรับระบบไฟ 110 V จะเขียนบนเครื่องใช้ไฟฟ้าว่า 100-240V)
 • ควรเตรียมเครื่องแปลงไฟฟ้า (Adapter)