ค่าเข้าร่วมโครงการเอเอฟเอสนักเรียนแลกเปลี่ยนระยะ 1 ปี (รุ่น 63)

 

กลุ่มภาคพื้นทวีปใต้

เดินทางไประหว่างเดือน มกราคม – มีนาคม 2567 เดินทางกลับระหว่างเดือนธันวาคม ปี 2567 – กุมภาพันธ์ ปี 2568

รหัสประเทศ ประเทศ อัตราเงินบริจาคสมทบทุน ข้อมูลประเทศ
ARG อาร์เจนตินา 330,000 คลิกที่นี่
BRA บราซิล 320,000 คลิกที่นี่
CHI ชิลี 340,000 คลิกที่นี่
CHN จีน (หอพัก) 370,000 คลิกที่นี่
COL โคลอมเบีย 310,000 คลิกที่นี่
CZE สาธารณรัฐเชค 350,000 คลิกที่นี่
ECU เอกวาดอร์ 360,000 คลิกที่นี่
GER เยอรมนี 450,000 คลิกที่นี่
HUN ฮังการี 340,000 คลิกที่นี่
JPN ญี่ปุ่น 420,000 คลิกที่นี่
PAN ปานามา 320,000 คลิกที่นี่
PAR ปารากวัย 290,000 คลิกที่นี่
RSA แอฟริกาใต้ 450,000 คลิกที่นี่
SUI สวิตเซอร์แลนด์ 450,000 คลิกที่นี่
URU อุรุกวัย 330,000 คลิกที่นี่

โครงการพิเศษ กลุ่มภาคพื้นทวีปใต้

เดินทางไประหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2567 และเดินทางกลับระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2567

รหัสประเทศ เมือง อัตราเงินบริจาคสมทบทุน ข้อมูลประเทศ
ออสเตรเลีย (รัฐแทสมาเนีย) – สื่อสารภาษาอังกฤษ
GET Launceston, Devonport, Hobart 1,070,000 คลิกที่นี่

กลุ่มภาคพื้นทวีปเหนือ

เดินทางไประหว่างเดือนกรกฎาคม –  กันยายน 2567 และเดินทางกลับระหว่างเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2568

รหัสประเทศ ประเทศ อัตราเงินบริจาคสมทบทุน ข้อมูลประเทศ
ARG อาร์เจนตินา 330,000 คลิกที่นี่
AUT ออสเตรีย 420,000 คลิกที่นี่
BFL เบลเยียม (แฟลนเดอร์ส) 360,000 คลิกที่นี่
BFR เบลเยียม (ฝรั่งเศส) 390,000 คลิกที่นี่
BRA บราซิล 320,000 คลิกที่นี่
CAN แคนาดา (โซนภาษาฝรั่งเศส) 650,000 คลิกที่นี่
CHI ชิลี 340,000 คลิกที่นี่
COL โคลอมเบีย 310,000 คลิกที่นี่
CZE สาธารณรัฐเชค 350,000 คลิกที่นี่
DEN เดนมาร์ก 420,000 คลิกที่นี่
DOM โดมินิกัน 420,000 คลิกที่นี่
ECU เอกวาดอร์ 360,000 คลิกที่นี่
ESP สเปน 380,000 คลิกที่นี่
FIN ฟินแลนด์ 420,000 คลิกที่นี่
FRA ฝรั่งเศส 450,000 คลิกที่นี่
GER เยอรมนี 450,000 คลิกที่นี่
HUN ฮังการี 340,000 คลิกที่นี่
IND อินเดีย 330,000 คลิกที่นี่
IRL ไอร์แลนด์ 420,000 คลิกที่นี่
ITA อิตาลี 380,000 คลิกที่นี่
JPN ญี่ปุ่น 420,000 คลิกที่นี่
LAT ลัตเวีย 350,000 คลิกที่นี่
MEX เม็กซิโก 310,000 คลิกที่นี่
NED เนอเธอร์แลนด์ 420,000 คลิกที่นี่
NOR นอร์เวย์ 450,000 คลิกที่นี่
PAN ปานามา 320,000 คลิกที่นี่
PAR ปารากวัย 290,000 คลิกที่นี่
PHI ฟิลิปปินส์ 330,000 คลิกที่นี่
POL โปแลนด์ 350,000 คลิกที่นี่
POR โปรตุเกส 340,000 คลิกที่นี่
RSA แอฟริกาใต้ 450,000 คลิกที่นี่
SRB เซอร์เบีย 340,000 คลิกที่นี่
SUI สวิตเซอร์แลนด์ 450,000 คลิกที่นี่
SVK สโลวาเกีย 350,000 คลิกที่นี่
SWE สวีเดน 480,000 คลิกที่นี่
TUR ตุรกี 350,000 คลิกที่นี่
URU อุรุกวัย 330,000 คลิกที่นี่
USA สหรัฐอเมริกา 550,000 คลิกที่นี่

โครงการพิเศษ กลุ่มภาคพื้นทวีปเหนือ

เดินทางไประหว่างเดือนกรกฎาคม –  กันยายน 2567 และเดินทางกลับระหว่างเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2568

รหัสประเทศ เมือง อัตราเงินบริจาคสมทบทุน ข้อมูลประเทศ
แคนาดา (โซนภาษาอังกฤษ)
CAN Newfoundland 950,000 คลิกที่นี่
CAN East Ontario 980,000 คลิกที่นี่
CAN The Lambton-Kent, Southern Ontario 980,000 คลิกที่นี่
CAN Ottawa 1,070,000 คลิกที่นี่
ออสเตรเลีย (รัฐแทสมาเนีย) – สื่อสารภาษาอังกฤษ
GET Launceston, Devonport, Hobart 1,150,000 คลิกที่นี่
เวลส์ – สื่อสารภาษาอังกฤษ
CEA Cardiff, Wales 1,100,000 คลิกที่นี่

โครงการหอพัก กลุ่มภาคพื้นทวีปเหนือ

รหัสประเทศ ประเทศ อัตราเงินบริจาคสมทบทุน ข้อมูลประเทศ
CHN จีน (หอพัก) 370,000 คลิกที่นี่
DEN เดนมาร์ก (หอพัก) 1,020,000 คลิกที่นี่
FRA ฝรั่งเศส  (หอพัก) 560,000 คลิกที่นี่
IND อินเดีย (หอพัก) 330,000 คลิกที่นี่
IND อินเดีย (STEM) 350,000 คลิกที่นี่

หมายเหตุ โครงการอยู่หอพักบางประเทศ จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าห่อพักและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งนี้จำนวนเงินขึ้นอยู่กับประเทศอุปถัมภ์กำหนด

ค่าใช้จ่ายที่ ครอบคลุม ได้แก่

 • ค่าเทอม
 • ค่าหอพัก (เฉพาะประเทศที่พักหอพัก)
 • ค่าอาหาร
  • โครงการที่พักกับครอบครัวอุปถัมภ์ ครอบครัวอุปถัมภ์จะดูแลเรื่องอาหารแต่มีบางโอกาสที่ต้องจ่ายเอง
  • โครงการที่พักหอพัก จะรวมค่าอาหารอยู่ในค่าหอพัก ยกเว้นประเทศจีน ที่ต้องจ่ายค่าอาหารเพิ่มเติม
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่า (VISA FEE)
 • ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ รวมถึงรักษาโรค Covid-19 ในกรณีที่ตรวจพบโรคระหว่างเข้าร่วมโครงการในประเทศอุปถัมภ์ (ไม่รวมโรคที่เป็นมาก่อนเข้าร่วมโครงการ)
 • ค่าใช้จ่ายในการร่วมกิจกรรมภายในประเทศไทย ได้แก่ ปฐมนิเทศ ค่ายเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทาง การประชุมก่อนเดินทาง ปัจฉิมนิเทศ และงาน Homecoming เป็นต้น
 • ค่าใช้จ่ายในการร่วมกิจกรรมต่างๆ ในประเทศอุปถัมภ์ (หากมีกิจกรรมที่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ทางเอเอฟเอสจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อน ซึ่งขึ้นอยู่กับความสมัครใจของผู้เข้าร่วมโครงการ)
 • ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการดูแลนักเรียนขณะที่อยู่ในประเทศอุปถัมภ์โดยเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครเอเอฟเอส
 • ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์ซึ่งเป็นอาสาสมัคร
 • ประเทศเดนมาร์กหอพัก รวมค่าทริปเดินทางไปต่างประเทศในทวีปยุโรประหว่างปีการศึกษา 3 ครั้ง รวมค่าที่พัก อาหารและค่าเดินทางด้วย

ค่าใช้จ่ายที่ ไม่ครอบคลุม (ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการต้องดำเนินการจ่ายเอง) ได้แก่

 • ค่าจัดทำหนังสือเดินทาง การแปลเอกสาร และ/หรือ การรับรองเอกสารโดยนักกฏหมาย (ถ้ามี)
 • ค่าตรวจสุขภาพก่อนเดินทาง
 • อุปกรณ์การเรียนต่างๆ
 • ค่าเรียนภาษา (ถ้ามี)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวขณะที่อยู่ที่ประเทศอุปถัมภ์
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป – กลับ ระหว่างประเทศ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางระหว่างประเทศทั้งหมด เช่น ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนแปลงเส้นทาง หรือ วันเดินทาง (หากมี)
 • ค่าตรวจเชื้อ Covid-19 /ค่าใช้จ่ายในการ Quarantine / ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับมาตราการ Covid-19 ทั้งที่เกิดในประเทศและต่างประเทศ

ข้อมูลอัพเดท ณ วันที่ 26 เมษายน 2566