ค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน “จอหงวน” สำหรับนักเรียนที่มีความสนใจอยากพัฒนาทักษะด้านภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน พร้อมเรียนรู้วัฒนธรรมจีนสมัยใหม่ และวัฒนธรรมจีนที่เชื่อมโยงกับวิถีของสังคมไทย เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในความแตกต่างทางภาษาและวัฒนธรรมอย่างสร้างสรรค์

 

ข้อมูลเบื้องต้นของค่าย

กิจกรรมที่น่าสนใจ

 • พัฒนาทักษะด้านภาษาจีน เพื่อเป็นการต่อยอดการใช้ภาษาในอนาคต
 • เรียนรู้และสัมผัสวัฒนธรรมจีน ผ่านกิจกรรมที่ได้ลงมือทำจริง เห็นจริง เข้าใจได้จริง
 • เตรียมความพร้อมก่อนการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ณ ประเทศจีน
 • กิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากรุ่นพี่นักเรียนเก่า AFS ประเทศจีน
 • กิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning ผ่านการลงมือทำ ซึ่งจะช่วยพัฒนาทักษะต่าง ๆ มากมาย

 • วันนี้ – 30 กันยายน 2566
จอหงวน2 (154)

สิ่งที่น้อง ๆ จะได้รับ

 • ต่อยอดภาษาจีนจากเจ้าของภาษาตัวจริง เพื่อเสริมสร้างทักษะทางภาษาในอนาคต
 • เรียนรู้และสัมผัสกับกิจกรรมการเรียนรู้วัฒนธรรมจีนแบบ Active Learning
 • เตรียมความพร้อมในการศึกษาแลกเปลี่ยน ณ ประเทศจีน เพื่อต่อยอดการเรียนรู้
 • รับฟังประสบการณ์ตรงจากรุ่นพี่นักเรียนแลกเปลี่ยน AFS ประเทศจีน
 • รับประกาศนียบัตรการเข้าร่วมกิจกรรมค่ายจาก AFS ประเทศไทยใส่ Portfolio
จอหงวน2 (129)

ขั้นตอนสมัครและชำระเงิน

  • รับสมัครผ่านระบบ https://online.afsthailand.org/icl/Login.aspx
   โปรดกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและถูกต้อง เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการยืนยันการสมัคร
  • รอรับ E-Mail ยืนยันการสมัคร และรายละเอียดการชำระเงิน
  • ชำระเงินและส่ง Slip การชำระเงิน มาที่ E-mail: [email protected]

คู่มือการสมัครและชำระเงิน


หมายเหตุ:
 • – การลงทะเบียนจะถือว่าสมบูรณ์เมื่อได้รับ E-mail ยืนยันการชำระเงินค่าสมัครเข้าร่วมกิจกรรม พร้อม Slip การโอนเงินจากผู้สมัคร โดยทางเอเอฟเอส ประเทศไทย จะยืนยันสถานะการสมัครของท่าน ผ่านทาง E-mail ที่ได้ให้ไว้เท่านั้น
 • – สำหรับใบเสร็จรับเงินค่าเข้าร่วมกิจกรรม ท่านสามารถรับได้ในวันที่ทำกิจกรรมและขอสงวนสิทธิ์ ในการคืนเงินค่าสมัครเข้าร่วมกิจกรรมให้แก่ผู้สมัครที่ไม่เข้าร่วมกิจกรรมทุกกรณี