ค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน “จอหงวน” สำหรับนักเรียนที่มีความสนใจอยากพัฒนาทักษะด้านภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน พร้อมเรียนรู้วัฒนธรรมจีนสมัยใหม่ และวัฒนธรรมจีนที่เชื่อมโยงกับวิถีของสังคมไทย เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในความแตกต่างทางภาษาและวัฒนธรรมอย่างสร้างสรรค์

 

ข้อมูลเบื้องต้นของค่าย

กิจกรรมที่น่าสนใจ

 • พัฒนาทักษะด้านภาษาจีน เพื่อเป็นการต่อยอดการใช้ภาษาในอนาคต
 • เรียนรู้และสัมผัสวัฒนธรรมจีน ผ่านกิจกรรมที่ได้ลงมือทำจริง เห็นจริง เข้าใจได้จริง
 • เตรียมความพร้อมก่อนการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ณ ประเทศจีน
 • กิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากรุ่นพี่นักเรียนเก่า AFS ประเทศจีน
 • กิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning ผ่านการลงมือทำ ซึ่งจะช่วยพัฒนาทักษะต่าง ๆ มากมาย

 • สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ หรือจนกว่าที่นั่งจะเต็ม
จอหงวน-1

สิ่งที่น้อง ๆ จะได้รับ

 • ต่อยอดภาษาจีนจากเจ้าของภาษาตัวจริง เพื่อเสริมสร้างทักษะทางภาษาในอนาคต
 • เรียนรู้และสัมผัสกับกิจกรรมการเรียนรู้วัฒนธรรมจีนแบบ Active Learning
 • เตรียมความพร้อมในการศึกษาแลกเปลี่ยน ณ ประเทศจีน เพื่อต่อยอดการเรียนรู้
 • รับฟังประสบการณ์ตรงจากรุ่นพี่นักเรียนแลกเปลี่ยน AFS ประเทศจีน
 • รับประกาศนียบัตรการเข้าร่วมกิจกรรมค่ายจาก AFS ประเทศไทยใส่ Portfolio
จอหงวน-10

ขั้นตอนสมัครและชำระเงิน

  • กรอกฟอร์มใบสมัครผ่านลิงก์ https://online.afsthailand.org/icl/Login.aspx
   *โปรดกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและถูกต้อง
  • รอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่เพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติม
  • รอรับ E-mail เพื่อรับลิงก์สำหรับลงทะเบียนยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมและชำระเงิน

คู่มือลงทะเบียนยืนยันการเข้าร่วมและชำระเงิน