การเข้าร่วมโครงการเอเอฟเอสในช่วง COVID-19

เอเอฟเอสคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมโครงการเป็นอันดับสูงสุด โดยเรามีการติดตามและประเมินสถานการณ์กับเอเอฟเอสในแต่ละประเทศทั่วโลกอย่างใกล้ชิด เพื่อให้แน่ใจว่า ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถเดินทางเข้าร่วมโครงการในประเทศนั้นๆได้อย่างเรียบร้อยและปลอดภัย

เอเอฟเอสดูแลผู้เข้าร่วมโครงการให้ปลอดภัยได้อย่างไร

เอเอฟเอสประเมินสถานการณ์ของแต่ละประเทศอย่างใกล้ชิด โดยเอเอฟเอสปฏิบัติตามคำแนะนำเรื่องการเดินทางและการดำเนินการต่างๆจากหน่วยงานของรัฐในประเทศนั้นๆอย่างเคร่งครัด และเตรียมพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในทุกขณะ อย่างไรก็ตาม หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของทางเอเอฟเอส ทางเราจะติดต่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการและผู้ปกครองรับทราบโดยเร็ว และจะดำเนินการให้ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

Even though no one knew what was going to happen in this global pandemic, AFS tried their best to make sure that we all feel safe and supported us all the time when we all felt down. And it always helped. Sometimes their enthusiasm and positivity helped me get through the day.”

—2019 AFS study abroad participant (source: Customer Service Evaluation)

คำถามที่พบบ่อย

เอเอฟเอสจะประเมินสถานการณ์ต่างๆรอบด้านว่าจะต้องดำเนินการอย่างไรต่อไปโดยคำนึงความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมโครงการเป็นอันดับหนึ่ง

What our participants are saying

isabella-370×210

The most important thing is to stay safe but never stop enjoying and discovering new things. Communicate with AFS to build the trust that makes you feel safe throughout the exchange program. Keep an open mind, the pandemic is not an impediment but something that lets you change your routine.”—Isabella Carrasquel (from Venezuela to Austria, 2021)

justo2-370×210

From the get go, AFS staff and volunteers have done everything they can to make sure the journey is amazing. Every advice and word of support have been very important for me throughout this experience”—Marielis Peña (from Venezuela to Switzerland, 2021)

mariella-2-370×210

No pandemic can take away from the experience of an exchange program. Clearly, it’s different, but still worth it and much more. Normal activities change but they don’t go away. There’s still so much to live even with a pandemic in the way. My recommendation is to go for it and learn thanks to the experience.”—Justo Farias (from Venezuela to Hungary, 2019)

สามารถติดตามข่าวสารของเอเอฟเอสได้ทาง:

Facebook : https://www.facebook.com/afsthailandofficial/

Instagram : https://www.instagram.com/officialafsthailand/

Tel : 02-5746197ต่อ 505 – 508