Highlight

 • ประเทศตุรกีส่วนหนึ่งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปยุโรป อีกส่วนหนึ่งอยู่ในเอเชียตะวันตก ทิศเหนือติดทะเลดำ ทิศตะวันออกติดประเทศจอร์เจียและประเทศอาร์เมเนีย ทิศใต้ติดประเทศอิรักประเทศซีเรียและทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ทิศตะวันตกเฉียงเหนือจดประเทศบัลแกเรียและประเทศกรีซ และมีกรุงอังการา (Ankara) เป็นเมืองหลวง

 • ตุรกีเป็นประเทศสองทวีปที่มีดินแดนอยู่ทั้งในทวีปเอเชียและทวีปยุโรป ในฝั่งเอเชียครอบคลุมบริเวณส่วนใหญ่ของคาบสมุทรอานาโตเลีย นับเป็นพื้นที่ร้อยละ 97 ของประเทศ และถูกแยกจากตุรกีฝั่งยุโรปด้วยช่องแคบบอสพอรัส ทะเลมาร์มะรา และช่องแคบดาร์ดะเนลส์ ในฝั่งยุโรปตั้งอยู่บนคาบสมุทรบอลข่าน มีพื้นที่คิดเป็นร้อยละ 3 ของทั้งประเทศ

 •  ตุรกีมีนโยบายการเมืองใกล้ชิดกับชาติตะวันตก โดยเป็นสมาชิก NATO, OECD และสหภาพศุลกากร (Customs Union) ของยุโรป รัฐบาลตุรกีมีเสถียรภาพสูง พรรครัฐบาลได้รับความนิยมอย่างมากจากประชาชนเนื่องจากได้ฟื้นฟูการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ลดภาวะเงินเฟ้อ และเปิดให้ประชาชนมีเสรีภาพมากขึ้น
6caf6fb0-73ef-467c-9488-173c42bc12e2

ลักษณะโครงการ

 • โครงการระยะ 1 ปี ณ ประเทศตุรกี
 • นักเรียนจะได้ศึกษาเป็นภาษาเตอร์กิชในโรงเรียนมัธยมตอนปลาย
 • นักเรียนจะพักอาศัยอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์ชาวตุรกี
Sila Iplik Turkey 2015-16IMG_1534 (1)

ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ

เดือนสิงหาคม – พฤษภาคมปีถัดไป โดยประมาณ

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

ลักษณะความเป็นอยู่

 • พักอาศัยกับครอบครัวอุปถัมภ์ชาวตุรกี
 • ชาวตุรกีมีส่วนผสมของวัฒนธรรมที่ค่อนข้างหลากหลาย ครอบครัวบางครัวอาจจะมีพ่อแม่ที่อายุมาก หรืออายุยังน้อย บางครอบครัวอาจมีลูก หรืออาจไม่มีลูกเลย
 • หากมีข้อสงสัย หรือข้อข้องใจ ควรถามไปตรงๆเพื่อหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิดที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต หรือระหว่างสมาชิกในครอบครัว
IMG_9055

ระบบการศึกษา

 • ระบบการศึกษาของตุรกีแบ่งออกเป็น 2 ระบบหลัก คือ 1.การศึกษาระดับประถมศึกษา 8 ปี  2.การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 4 ปี
 • ประกอบด้วยโรงเรียนรัฐบาล, โรงเรียนเอกชน, โรงเรียนอาชีวะ
 • โรงเรียนมัธยมตอนปลายเน้นการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียนในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย ซึ่งจะมีการประเมินผลอย่างต่อเนื่องในระหว่างการเรียนการสอน และมีการสอบภายในเพื่อประเมินผลการเรียนอยู่เสมอ
 • มีการเรียนการสอน 12 – 15 วิชาต่อเทอม โดยนักเรียนต้องเข้าเรียน 30 – 35 ชั่วโมง/สัปดาห์ เป็นอย่างน้อย
ben-mullins-oXV3bzR7jxI-unsplash

ภาษา

ภาษาที่ใช้ในการสื่อสารและการเรียนคือภาษาเตอร์กิช

juan-camilo-guarin-p-njEXjDmYn8w-unsplash

ศาสนา

 •  ศาสนาอิสลาม ร้อยละ 99
 •  อื่นๆ ร้อยละ 1
sonnie-hiles-y1vHhKsAFXc-unsplash

วัฒนธรรมการรับประทานอาหาร

 • โดยปกติเวลาการรับประทานอาหารคือ
 • อาหารเช้าเวลา 7.00 -10.00 น. โดยส่วนใหญ่คือ ชีส เนย แยม น้ำผึ้ง กับขนมปัง
 • อาหารกลางวัน 12.00 -13.30 น.
 • อาหารเย็น 19.00 -20.30 น. อาหารมื้อเย็นคืออาหารมื้อหลักที่สมาชิกทุกคนจะได้ใช้เวลาร่วมกัน
 • อาหารกลางวัน และอาหารเย็น ส่วนใหญ่จะประกอบไปด้วย เนื้อสัตว์, ข้าว,ผัก, ข้าวสาลี, มักกะโรนี, สลัดกับน้ำมันมะกอก มีของหวาน และผลไม้ รวมถึงขนมปังต่างๆ เป็นต้น
IMG_1627

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ

IMG_3198

คำแนะนำสำหรับค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน

 • สกุลเงินคือ ลีราตุรกี (TRY)
 • การใช้จ่ายต่างๆทุกที่ สามารถใช้จ่ายผ่าน เครดิต หรือ เดบิต การ์ดได้  เช่น ร้านอาหาร, ร้านสะดวกซื้อหรือสามารถถอนเงินผ่าน ATM เพื่อใช้จ่ายก็ได้เช่นกัน
 • สำหรับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการระยะ 1 ปี อาจเตรียมเงินโดยประมาณ US$100 / สัปดาห์** สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน (คือค่าใช้จ่ายโดยประมาณการเบื้องต้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล ผู้เข้าร่วมโครงการควรพิจารณาตามความเหมาะสม)
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

คำถามที่พบบ่อย Q&A

Q1 สภาพอากาศเป็นอย่างไร?

 • หน้าร้อนอากาศร้อนและแห้งแล้ง ส่วนหน้าหนาวอากาศอบอุ่นและมีฝนตก เทือกเขาที่ตั้งอยู่ใกล้ชายฝั่งเป็นตัวกั้นทำให้ภูมิอากาศตอนกลางของประเทศเป็นแบบภาคพื้นทวีป ซึ่งมีความแตกต่างระหว่างฤดูอย่างเห็นได้ชัด ฤดูหนาวบริเวณที่ราบสูงตอนกลางหนาวมาก อาจมีหิมะปกคลุมนานถึง 4 เดือนต่อปี

Q2 เวลาต่างกับที่ไทยอย่างไร?

 • ช้ากว่าประเทศไทย 4 ชั่วโมง

Q3 ระบบการใช้ไฟฟ้าเป็นอย่างไร?

 • ประเทศตุรกีมีระบบไฟฟ้าเป็นแบบ 230 โวลต์ มีแบบ 2 ขา  ดังนั้นควรเตรียมเครื่องแปลงไฟฟ้า (Adapter) ไปสำรอง

Welcome to Turkey